Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT  → Doktorské studium na VŠCHT Praha → Současní doktorandi → Doktorské studium → Změny v průběhu doktorského studia
iduzel: 42507
idvazba: 47502
šablona: stranka_submenu
čas: 6.6.2023 05:21:18
verze: 5316
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 42507
idvazba: 47502
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/doktorske-studium/zmena-tematu-skolitele-formy-studia-a-preruseni'
iduzel: 42507
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/40769/42507
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Změny v průběhu doktorského studia

Změna školitele

Při změně školitele je třeba se domluvit jak se stávajícím, tak s nově navrženým školitelem. Při vzájemné shodě pak student podává žádost na děkanátě příslušné fakulty, která je pak následně potvrzena stávajícím i nově navrženým školitelem, vedoucím ústavu a v poslední řadě děkanem fakulty. Žádost a další informace jsou k dispozici na děkanátě fakult na referátu pro DSP studium.

Změna tématu dizertační práce

Změna tématu by měla být jasná do dvou let od započetí studia DSP. Ovšem stává se, že je třeba i drobně doplnit či zpřesnit téma později již při psaní dizertační práce. Při změně tématu je třeba vyplnit žádost, která je k dispozici opět na děkanátě příslušné fakulty na studijním referátu pro DSP studium. Při změně je nutno uvést, kromě starého i nového tématu, odůvodnění změny. K žádosti se dále vyjadřuje školitel, vedoucí ústavu, oborová rada a děkan fakulty. 

Změna formy studia

Student prezenční formy studia v DSP, kterému uplynula standardní doba studia a který dosud studium neukončil, může požádat děkana o přestup do kombinované formy studia, nebo je mu studium ukončeno (čl. 14 odst. 2 SZŘ - viz sekce dokumenty). O převedení studia z prezenční na kombinovanou formu rozhoduje děkan na základě odůvodněné písemné žádosti studenta.

  • Žádost o převedení z prezenční na kombinovanou formu studia (viz sekce dokumenty)

Přerušení studia

O přerušení studia rozhoduje děkan na základě odůvodněné písemné žádosti studenta.

Důvody k přerušení studia ze strany studenta jsou zejména:

a) zdravotní,
b) sociální a ekonomické,
c) těhotenství, porod či rodičovství,
d) reprezentace České republiky ve sportovním odvětví nebo příprava na ni,
e) jiné závažné osobní nebo rodinné,
f) v případech hodných zvláštního zřetele.

Nejdelší celková doba přerušení studia je doba, která spolu se skutečnou dobou studia nepřesáhne limit maximální doby studia. V případě studenta DSP lze povolit přerušení studia kdykoliv v průběhu studia po předložení výkazu o studiu, vyjádření školitele a vedoucího školicího pracoviště. Vyjádření školitele a vedoucího školicího pracoviště není nutné předkládat v případě žádosti o přerušení studia z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) a c). Více viz článek 12 SZŘPřerušení ve standardní době studia zkracuje dobu nároku na vyplácení stipendia. Standardní doba studia se o dobu přerušení neprodlužuje s výjimkou přerušení podle SZŘ čl. 12, odst. 6 a 13 (zdravotní důvody a rodičovství - přesně viz sekce dokumenty). 

 

Další informace: Studijní předpisy 
                                    Studijní referáty DSP

Dokumenty

Aktualizováno: 16.5.2023 23:42, Autor: Jan Vališ

ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
Žádost o převedení z prezenční na kombinovanou formu studia15.02.2021
Žádost o přerušení/zanechání studia 15.02.2021
A/V/961/19/2020Prodloužení standardní doby studia v DSP, návaznost na prezenční / kombinovanou formu studia (v souvislosti s pandemií COVID19 v roce 2020)17.07.202030.09.2023
Studijní a zkušební řád VŠCHT Praha15.07.2022

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi