Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT  → Doktorské studium na VŠCHT Praha → Současní doktorandi → Pracovní poměr doktorandů
iduzel: 40775
idvazba: 43743
šablona: stranka_submenu
čas: 29.3.2023 03:14:16
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 40775
idvazba: 43743
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 40775
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/40775
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Pracovní poměr doktorandů

Úvazek „vědecký pracovník“

Je dobré se na možné pracovní zapojení zeptat již při vstupním pohovoru k DSP. Doktorand může v průběhu studia získat částečný nebo plný úvazek typu vědecký pracovník – V4 (mzdové tarify). 

  • Informace týkající se mzdových záležitostí spolu s formuláři naleznete zde. Obecné předpisy, pravidla výběrových řízení a znění kolektivní smlouvy pak naleznete zde.
  • Zaměstnanecké benefity lze čerpat při úvazku min. 50 %.
  • Sledovat mzdu v rámci pracovního úvazku na VŠCHT Praha (vědecký pracovník i grantový úvazek) je možné na stránkách Manažerského informačního systému MIS Personalistika v oddělení Moje mzda.
  • Pro zadání nepřítomnosti využijte Infsysu. Tamtéž se můžete informovat i o přítomnosti Vašich kolegů (Evidence přítomnosti).
  • Pracovníci personálního odboru


Grantový úvazek

Tento typ úvazku je možný pokud pracovní skupina studenta řeší během jeho studia nějaký typ grantu (viz GRANTY). Je dobré se již před nástupem na doktorát zeptat, zda pracovní skupina, do které nastupuji, je řešitelem nějakého grantu a zda mohu být do práce zapojen. Pokud má student během zapojení do grantu již dovršených 26 let věku, pracovní úvazek do 0,15 %, pokryje maximálně výdaje spojené s odvodem daní. Grantový úvazek může být poskytnut spolu s úvazkem vědecký pracovník nebo je např. řešen stylem Dohody o provedení práce. 

Zaměstnanecké výhody

  • Pokud je výše úvazku V4 vyšší nebo rovna 50 % (tzn. 20 h/týdně) získává zaměstnanec příspěvek na stravování ve vlastním nebo smluvních zařízeních VŠCHT Praha, a to ve výši 55 % z ceny jídla, maximálně 51 Kč denně (viz Výnos č. 30.03/17), kde naleznete všechny informace včetně limitů pro jednotlivá stravovací zařízení.
  • Dále se z vyměřovacího základu zaměstnance (min 50 % - 20 h/týdně) pro pojistné na sociální zabezpečení měsíčně přispívá 3 % na penzijní připojištění.
    Pravidla pro poskytování příspěvku VŠCHT Praha na penzijní připojištění se státním příspěvkem zaměstnancům
  • Dále může zaměstnanec využít ubytování ve školících a rekreačních zařízeních VŠCHT Praha za zvýhodněné ceny, poukázky na regeneraci duševních a fyzických sil (při min. úvazku 50 %) či Motivační program ČSOB

Povinnosti

Pokud máte pracovní úvazek mimo VŠCHT Praha nezapomeňte vyplnit daňové přiznání pro daný rok.

Vedlejší hospodářská činnost (Doplňková činnost neboli "VéHáčko" )

Student DSP se může stát řešitelem úkolu tzv. základní doplňkové činnosti, která je vykonávána za úplatu a která navazuje na vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost VŠCHT Praha a slouží k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku VŠCHT Praha. Tyto práce vykonávají zaměstnanci nad rámec svých pracovních povinností a jsou za ně odměňováni formou odměn. Se studenty VŠCHT Praha, resp. dalšími osobami, kteří/které nemají uzavřen pracovní poměr s VŠCHT Praha, se pro práce v základní doplňkové činnosti sjednávají dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Práci na úkolech základní doplňkové činnosti povoluje zaměstnancům vedoucí zaměstnanec, kterému jsou přímo podřízeni, studentům vedoucí ústavu.

Práce a služby prováděné jako základní doplňková činnost sjednává odpovědný řešitel s objednatelem na základě písemné nebo ústní objednávky (šablona Objednávkového listu viz níže). Objednávku do školního systému zařadí odpovědní pracovníci Oddělení evidence doplňkové činnosti, kterým je třeba objednávku elektronicky zaslat a uvést, o jakou kategorii VH se jedná. Tím se daný řešitelský úkol zařadí do MIS - Hlavní a doplňková činnost, kde je později nutné také provést vyúčtování (provádí řešitel – manuál níže nebo na stránkách MIS- Hlavní a doplňková činnost).

Pro kalkulaci ceny za práce v základní doplňkové činnosti navrhne odpovědný řešitel začlenění poskytovaného výkonu do následujících kategorií:
1.   vědecko-výzkumné práce, servisní služby, rozbory, analýzy apod. využívající přístrojového vybavení VŠCHT Praha, polygrafické práce,
2.    konzultační a poradenská činnost. Do kategorie II mohou být zařazeny jen takové práce, pro jejichž provedení nejsou nutné žádné přístroje a vybavení kromě počítače jako textového či tabulkového procesoru.

Více na stránkách Oddělení pro evidenci doplňkové činnosti.
Objednávkový list
Pravidla doplňkové činnosti VŠCHT Praha 
Informace č. 50.01/07 Vyúčtování vybraných zakázek na VŠCHT Praha a jejich sledování ve finančním informačním systému 
Manuál vyúčtování VH v MIS 

Aktualizováno: 16.2.2018 14:59, Autor: Barbora Holubová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi