Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 52789
idvazba: 60795
šablona: api_html
čas: 4.7.2022 04:01:27
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/program/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Biotechnology

Biotechnology

CHYBI CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

The purpose of the study programme is to train specialists in biotechnology and other related fields. The study focuses on scientific research and its applications in the development of new products and technologies using the biological agent as the basis of the process. Special attention is paid to the specific properties of microbial, plant, and animal cells and to the acquisition of the ability to apply this knowledge in the development of new products. An integral part is the development of new technical (engineering) solutions to biotechnological processes. The study is therefore focused on a comprehensive studying of theoretical knowledge in chemical, biological, engineering and economic sciences, and on gaining practical experience and skills in the field of management and methodology of biotechnological research. Graduates of this program can participate in basic and applied research at academic institutions and universities, but they can also participate in practice in the Czech Republic and abroad.

Uplatnění

The graduates of the doctoral study programme Biotechnology are engaged in scientific research focused primarily on the development and optimization of processes for the production of pharmaceutical products, pure chemicals, biofuels, as well as traditional fermentation products. Other applications are directly in the biotechnology industry and related areas of the food, pharmaceutical and chemical industries, including in the area of bio-waste processing and environmental protection. They can hold managerial positions in development, production, control and design in commercial institutions and state administration bodies. Due to the wide concept of expertise they are prepared not only for professional work in their specialization, but also for easy adaptation to possible work in other technological and natural sciences fields. This DSP fully reflects employers' requirements for university graduates, including language skills. Employers prefer broad, interdisciplinary professional skills for future employees as well as key competencies - so-called “soft knowledge and skills”.

Detaily programu

Jazyk výuky Anglický
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia Prezenční + kombinovaná
Garant studia prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
Kód programu AD302
Místo studia Prague
Kapacita 15 studentů
Počet vypsaných prací 2

Vypsané disertační práce

Reaktory pro orgány in-vitro

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Dále nabízena v programu: Biotechnologie
Vedoucí práce: Ing. Gabriela Kuncová, CSc.

Anotace

Rozsáhlé selhání orgánů jako jsou játra, plíce, ledviny nebo srdce je možné v současné době léčit pouze transplantací. Vhodných orgánů pro transplantace je nedostatek, a proto je věnována velká pozornost tkáňovému inženýrství, které využívá jednotlivé části, buňky, 3D?strukturované nosiče a růstové faktory k vytvoření orgánu in-vitro. Jako nosiče jsou zkoumány acelulární fragmenty orgánů, tedy jejich zbytkové tkáně zbavené buněk, i uměle vytvořené porézní materiály. Předmětem projektu je výzkum reaktorů pro in-vitro osídlení nosičů buňkami. Studie bude probíhat ve spolupráci s pracovišti, které nosiče připravují, s Biomedicínským centrem Lékařské fakulty UK v Plzni a s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR v Praze. Experimentální práce bude zahrnovat studium propustnosti nosičů pomocí neživých částic, návrhy reaktorů a ověřování jejich funkčnosti. Požadavky na uchazeče: • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v biotechnologii, chemickém inženýrství, fyzikální chemii, biomedicínském inženýrství; • kladný vztah k experimentování v laboratoři; • schopnost mezioborové spolupráce.

Výroba nealkoholického piva v podmínkách minipivovaru

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Anotace

V současné době jsou v pivovarství rozpoznatelné dva trendy. Prvním je bouřlivý rozvoj minipivovarů. Druhým trendem je zvyšující se výroba nealkoholických piv, které ale zatím nejsou vyráběny v minipivovarech. Cílem práce je výzkum a vývoj technologie výroby nealkoholických piv v minipivovarech.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi