Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se:  → Studijní plán
iduzel: 56886
idvazba: 66544
šablona: stranka
čas: 23.1.2022 01:34:19
verze: 5041
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/studijni-plan/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

Minimální počet odborných předmětů (modul A + modul B): 4

Předměty modulu A

Jde o předměty charakteristické přímo pro studovaný program.

Minimální počet předmětů z modulu A: 2

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení
P101003 Pokročilá anorganická chemie 3/0/0 Zk
P101005 Fyzikální chemie anorganických soustav 3/0/0 Zk
P101006 Elektrochemie 3/0/0 Zk
P101007 Chemie pevných látek 3/0/0 Zk
P110001 Fyzikální organická chemie 3/0/0 Zk
P110003 Organická syntéza 3/0/0 Zk
P110010 Strukturní analýza molekul 3/0/0 Zk
P110014 Pokročilá organická chemie 3/0/0 Zk
P112001 Fyzika polymerů 3/0/0 Zk
P112002 Makromolekulární chemie 3/0/0 Zk
P112003 Fyzikální chemie polymerních soustav 3/0/0 Zk

Předměty modulu B

Jde o odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení
P101001 Termodynamické vlastnosti anorganických látek 3/0/0 Zk
P101002 Pokročilá krystalochemie 3/0/0 Zk
P107002 Spektroskopické metody studia pevných látek 3/0/0 Zk
P108002 RTG fázová analýza 3/0/0 Zk
P110002 Mechanismy organických reakcí 3/0/0 Zk
P110004 Retrosyntéza 3/0/0 Zk
P110005 Mikrovlnná chemie 3/0/0 Zk
P110006 Fotochemie 3/0/0 Zk
P110007 Organická chemie vybraných prvků 3/0/0 Zk
P110008 Kvantová organická chemie 3/0/0 Zk
P110009 Bioorganická chemie 3/0/0 Zk
P110011 Supramolekulární chemie 3/0/0 Zk
P110012 Stereoselektivní organické syntézy 3/0/0 Zk
P110013 Přechodné kovy v organické syntéze 3/0/0 Zk
P112005 Speciální syntézy polymerních materiálů 3/0/0 Zk
P112006 Polymery pro fotoniku a elektroniku 3/0/0 Zk
P112007 Moderní metody v analýze polymerních látek 3/0/0 Zk
P112008 Chemické aspekty koroze a konzervace památkových objektů 3/0/0 Zk
P126001 Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech 3/0/0 Zk
P403017 Pokročilé metody charakterizace pevných látek 2/1/0 Zk
P403018 Vibrační spektroskopie 2/1/0 Zk
P403020 Pokročilé metody kvantové chemie pro interpretaci experimentu 3/0/0 Zk

Předměty modulu C

Nepovinné předměty vyučované na celoškolní úrovni, zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 2.12.2020 21:34, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi