Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se:  → Studijní plán
iduzel: 56886
idvazba: 66544
šablona: stranka
čas: 16.10.2021 06:51:32
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/studijni-plan/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Energie a paliva

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

Minimální počet odborných předmětů (modul A + modul B): 4

Předměty modulu A

Jde o předměty charakteristické přímo pro studovaný program.

Minimální počet předmětů z modulu A: 2

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení
P105002 Reaktivita a strukturní charakteristiky pevných látek 3/0/0 Zk
P215001 Petrochemie 3/0/0 Zk
P215002 Technologie ropy 3/0/0 Zk
P215003 Výroba a použití alternativních motorových paliv 3/0/0 Zk
P215004 Analýza komplexních uhlovodíkových směsí 3/0/0 Zk
P216001 Chemie atmosférických procesů 3/0/0 Zk
P216002 Snižování emisí do ovzduší z průmyslových procesů a při výrobě energie 3/0/0 Zk
P216003 Měření, regulace a trendy v plynárenském průmyslu 3/0/0 Zk
P216004 Analytické metody hodnocení znečištění a znečišťování ovzduší 3/0/0 Zk
P216005 Zpracování a využití zemního plynu 3/0/0 Zk
P216006 Energetické využití paliv 3/0/0 Zk
P216007 Adsorpční materiály 3/0/0 Zk
P216008 Energetické využití biomasy 3/0/0 Zk
P218001 Fyzikální a chemické procesy v energetice 3/0/0 Zk
P218002 Materiály a korozní děje v energetice 3/0/0 Zk
P218003 Fyzikální chemie a elektrochemie 3/0/0 Zk
P218004 Degradace materiálů v jaderné energetice 3/0/0 Zk
P218005 Zdroje a technologie udržitelné energetiky 3/0/0 Zk
P218006 Membránové a sorpční procesy v úpravě vody 3/0/0 Zk

Předměty modulu B

Jde o odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

Minimální počet předmětů z modulu B: 1

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení
P105008 Spektroskopická charakterizace heterogenních katalyzátorů 3/0/0 Zk
P106001 Teorie korozních procesů 3/0/0 Zk
P106002 Nauka o kovech 3/0/0 Zk
P111001 Speciální aplikace katalýzy 3/0/0 Zk
P215005 Vybrané metody instrumentální analýzy 3/0/0 Zk
P215006 Simulační výpočty rafinérských procesů 2/1/0 Zk
P215007 Workshop Energie a paliva 2/1/0 Zk
P215008 Workshop Uplatnění nových technologií při rozvoji současných rafineriích ropy 2/1/0 Zk
P217006 Úprava pitné vody 3/0/0 Zk
P217008 Fyzikálně chemické čištění odpadních vod 3/0/0 Zk
P403006 Koloidní a povrchová chemie 2/1/0 Zk
P403007 Transportní a membránové procesy 2/1/0 Zk
P403014 Fyzikální chemie pro technologickou praxi 2/1/0 Zk
P409002 Inženýrská kinetika a heterogenní reaktory 3/0/0 Zk

Předměty modulu C

Nepovinné předměty vyučované na celoškolní úrovni, zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 2.12.2020 21:34, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi