Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se:  → Studijní plán
iduzel: 56886
idvazba: 66544
šablona: stranka
čas: 4.7.2022 04:20:53
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/studijni-plan/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biotechnologie

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

Minimální počet odborných předmětů (modul A + modul B): 4

Předměty modulu A

Jde o předměty charakteristické přímo pro studovaný program.

Minimální počet předmětů z modulu A: 2

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení
P319001 Bioinženýrství 3/0/0 Zk
P319002 Aplikovaná biologie 3/0/0 Zk
P319003 Mikroorganismy v biotechnologii 3/0/0 Zk
P319004 Down-stream processing v biotechnologii 3/0/0 Zk
P319005 Současné trendy v biotechnologii 3/0/0 Zk
P319006 Environmentální biotechnologie 3/0/0 Zk
P319007 Sladařství a pivovarství 3/0/0 Zk
P319008 Tradiční mikrobiální biotechnologie 3/0/0 Zk

Předměty modulu B

Jde o odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

Minimální počet předmětů z modulu B: 1

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení
P110009 Bioorganická chemie 3/0/0 Zk
P126003 Biomateriály 3/0/0 Zk
P217003 Biologické čištění odpadních vod a jejich opětovné použití 3/0/0 Zk
P320001 Obecná mikrobiologie 3/0/0 Zk
P320003 Mikrobiální ekologie 3/0/0 Zk
P320004 Speciální enzymologie 3/0/0 Zk
P320006 Imunochemie 3/0/0 Zk
P320009 Biochemické metody 3/0/0 Zk
P320010 Potravinářská mikrobiologie 3/0/0 Zk
P322001 Bakterie mléčného kvašení 3/0/0 Zk
P322004 Fyzikálně-chemické vlastnosti potravin 3/0/0 Zk
P323001 Plynová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů 3/0/0 Zk
P323002 Kapalinová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů 3/0/0 Zk
P323006 Strategie zpracování chromatografických a spektrometrických dat 3/0/0 Zk
P402004 Nanotechnologie: základní principy a využití 3/0/0 Zk
P403006 Koloidní a povrchová chemie 2/1/0 Zk
P403015 Statistické zpracování experimentálních dat 2/1/0 Zk
P409003 Bioreaktory 3/0/0 Zk
P445003 Analýza vícerozměrných biomedicínských dat 3/0/0 Zk

Předměty modulu C

Nepovinné předměty vyučované na celoškolní úrovni, zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 2.12.2020 21:34, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi