Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se:  → Studijní plán
iduzel: 56886
idvazba: 66544
šablona: stranka
čas: 16.10.2021 08:48:46
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/studijni-plan/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biochemie a bioorganická chemie (double degree)

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

Minimální počet odborných předmětů (modul A + modul B): 4

Předměty modulu A

Jde o předměty charakteristické přímo pro studovaný program.

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení
P320002 Molekulární podstata interakcí bakterií s hostiteli 3/0/0 Zk
P320003 Mikrobiální ekologie 3/0/0 Zk
P320004 Speciální enzymologie 3/0/0 Zk
P320005 Biofyzikální chemie 3/0/0 Zk
P320006 Imunochemie 3/0/0 Zk
P320007 Pokročilé zobrazovací techniky 3/0/0 Zk
P320008 Trendy v biochemickém a mikrobiologickém výzkumu 3/0/0 Zk
P320009 Biochemické metody 3/0/0 Zk
P320011 Experimentální techniky strukturní biologie 3/0/0 Zk
P342002 Drogy a závislosti 3/0/0 Zk
P342004 Bioorganická chemie sacharidů a nukleových kyselin 3/0/0 Zk
P342005 Moderní separační metody s hmotnostní detekcí 3/0/0 Zk
P342006 Pokročilé NMR techniky v bioorganické chemii 2/1/0 Zk

Předměty modulu B

Jde o odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení
P110001 Fyzikální organická chemie 3/0/0 Zk
P110014 Pokročilá organická chemie 3/0/0 Zk
P126003 Biomateriály 3/0/0 Zk
P143001 Pokročilá chemoinformatika 3/0/0 Zk
P143002 Systémová biologie 3/0/0 Zk
P143003 Pokročilé biomolekulární modelování 3/0/0 Zk
P143005 Pokročilá strukturní bioinformatika 3/0/0 Zk
P240001 Environmentální toxikologie a ekotoxikologie 3/0/0 Zk
P319002 Aplikovaná biologie 3/0/0 Zk
P319003 Mikroorganismy v biotechnologii 3/0/0 Zk
P319005 Současné trendy v biotechnologii 3/0/0 Zk
P319006 Environmentální biotechnologie 3/0/0 Zk
P320012 Virologie 3/0/0 Zk
P320013 Průmyslová mikrobiologie 3/0/0 Zk
P320014 Klinická mikrobiologie 3/0/0 Zk
P321002 Polysacharidy, jejich vlastnosti a využití 3/0/0 Zk
P322001 Bakterie mléčného kvašení 3/0/0 Zk
P323002 Kapalinová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů 3/0/0 Zk
P323003 Vývoj a optimalizace postupů v analytické laboratoři 3/0/0 Zk
P323004 Speciální senzorická analýza 3/0/0 Zk
P323006 Strategie zpracování chromatografických a spektrometrických dat 3/0/0 Zk
P324005 Systémy managementu kvality a bezpečnosti v agropotravinářském sektoru 3/0/0 Zk
P403006 Koloidní a povrchová chemie 2/1/0 Zk
P403015 Statistické zpracování experimentálních dat 2/1/0 Zk

Předměty modulu C

Nepovinné předměty vyučované na celoškolní úrovni, zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 2.12.2020 21:34, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi