Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se:  → Studijní plán
iduzel: 56886
idvazba: 66544
šablona: stranka
čas: 23.1.2022 01:14:25
verze: 5041
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/studijni-plan/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie (double degree)

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

Minimální počet odborných předmětů (modul A + modul B): 4

Předměty modulu A

Jde o předměty charakteristické přímo pro studovaný program.

Minimální počet předmětů z modulu A: 3

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení
P402001 Počítačová simulace vlastností molekul 2/1/0 Zk
P402002 Chemometrika 2/1/0 Zk
P402003 Nové techniky molekulové spektroskopie 2/1/0 Zk
P402005 Separační metody pro doktorandy 2/1/0 Zk
P402006 Atomová spektroskopie 2/1/0 Zk
P402009 Teoretické základy analytické chemie - simulace a fitování 2/1/0 Zk
P402010 Molekulární fyzikální chemie, Pauliho princip a symetrie 2/1/0 Zk
P402012 Moderní metody chemické fyziky I 2/1/0 Zk
P402013 Moderní metody chemické fyziky II 2/1/0 Zk
P402014 Vícerozměrné statistické metody 2/1/0 Zk
P402015 Senzorová analýza pro doktorandy 2/1/0 Zk
P402016 Vysocerozlišená spektroskopie 2/1/0 Zk
P402019 Chiroptická spektroskopie 2/1/0 Zk
P402020 Molekulová spektroskopie 2/1/0 Zk
P403001 Molekulární modelování a simulace 2/1/0 Zk
P403002 Statistická termodynamika 3/0/0 Zk
P403004 Fázové rovnováhy 2/1/0 Zk
P403006 Koloidní a povrchová chemie 2/1/0 Zk
P403007 Transportní a membránové procesy 2/1/0 Zk
P403011 Chemická kinetika 2/1/0 Zk
P403019 Pokročilá kvantová mechanika pro chemiky 2/1/0 Zk

Předměty modulu B

Jde o odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

Minimální počet předmětů z modulu B: 1

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení
P402004 Nanotechnologie: základní principy a využití 3/0/0 Zk
P402008 Supramolekulární chemie 2/1/0 Zk
P402017 Molekulární inženýrství 3/0/0 Zk
P402018 Odhalování padělků (léčiv, kosmetiky, potravin) 2/1/0 Zk
P403003 Odhad fyzikálně chemických vlastností ze struktury molekuly 2/1/0 Zk
P403008 Základní fyzikálně chemické veličiny a jejich měření 2/1/0 Zk
P403010 Chemická termodynamika pro zpracování ropy 2/1/0 Zk
P403012 Elektrochemie 3/0/0 Zk
P403013 Fyzikální chemie polymerních soustav 2/1/0 Zk
P403014 Fyzikální chemie pro technologickou praxi 2/1/0 Zk
P403015 Statistické zpracování experimentálních dat 2/1/0 Zk
P403016 Úvod do moderní teorie fázových přechodů 3/0/0 Zk
P403017 Pokročilé metody charakterizace pevných látek 2/1/0 Zk
P403018 Vibrační spektroskopie 2/1/0 Zk
P445013 Pokročilé metody zpracování signálů pro doktorandy 3/0/0 Zk

Předměty modulu C

Nepovinné předměty vyučované na celoškolní úrovni, zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 2.12.2020 21:34, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi