Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 52782
idvazba: 60776
šablona: api_html
čas: 16.4.2021 13:37:15
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/pracoviste/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ústav matematiky

Vypsané disertační práce

Pokročilé statistické metody a jejich potenciál pro analýzu biomedicínských dat

Garantující pracoviště: Ústav matematiky, Fakulta chemicko-inženýrská

Anotace

Biomedicínská data mají často velmi komplexní strukturu (mnoho korelovaných proměnných, autokorelace v čase a prostoru, mnohodimenzionální data, vysokofrekvenční data atp.). Jejich správná statistická analýza tedy není rutinní záležitost, vyžaduje tvůrčí přístup s použitím různých pokročilých statistických metod a technik. Cílem práce bude nastudovat pokročilé metody z různých oblastí statistiky (např. vícerozměrná statistika, analýza časových řad, analýza funkcionálních dat atp.) a zvolit jejich vhodné kombinace (popřípadě vyvinout jejich modifikace) za účelem získaní důležitých informací z vybraných biomedicínských dat. Důraz bude kladen na rigorózní přístup (specifikace a ověření předpokladů metod) a pečlivou intepretaci výsledků včetně ověření jejich spolehlivosti (za pomocí exaktních či simulačních metod).


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi