Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 62516
idvazba: 74367
šablona: stranka
čas: 12.7.2024 22:01:55
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 62516
idvazba: 74367
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/program/22340/DD402'
iduzel: 62516
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/62516
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie (FCHI) (double degree)

Chemie (FCHI) (double degree)

Doktorský program, Fakulta chemicko-inženýrská

Cílem doktorského double-degree studijního programu Chemie je vzdělávat vysoce kvalifikované odborníky s teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z oblasti analytické a fyzikální chemie. Absolventi tohoto programu budou připraveni na samostatnou vědeckou práci na výzkumných institucích, univerzitách nebo v praxi v oblasti analytické chemie léčiv, forenzní analytické chemie, jakostního inženýrství a analytické chemie, technické fyzikální chemie, termodynamiky, kvantové chemie, chemické fyziky, membránového inženýrství atd.

Uplatnění

Absolvent double-degree studijního programu Chemie získá hluboké interdisciplinární teoretické i praktické znalosti v oboru, bude zvládat experimentální techniky a kvalifikované ovládat přístroje odpovídající jeho specializaci díky nabytým teoretickým a praktickým znalostem principů a možností jejich použití. Osvojená metodologie vědecké práce, moderní laboratorní a výpočetní techniky, pokročilé metody aplikované matematiky a statistiky spolu s jazykovými a softskills dovednostmi zajistí absolventovi odpovídající personální růst, zvýšenou prestiž společnosti a lepší postavení na trhu práce. trh.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Karel Friess, Ph.D.
Místo studia Praha
Kapacita 6 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0531D130023
VŠCHT kód DD402
Počet vypsaných témat 2

Vypsané disertační práce pro rok 2022/23

Experimentální a teoretický výzkum iontových kapalin

Garantující pracoviště: Universität Regensburg, Germany
Ústav fyzikální chemie
Školitel: doc. RNDr. Mgr. Jan Heyda, Ph.D.
Prof. Werner Kunz

Anotace


Tradiční iontové kapaliny jsou založené na fukcionalizovaných kationtech amidazolia, ammonia a jiných. Dominantní roli zde hraje delokalizovaný náboj v kombinaci s přítomností hydrofóbních skupin. Jako důsledek jsou tyto látky, velmi odlišné od přírodních materiálů, často toxické pro své okolí. V nové generaci iontových kapalin jsou proto přítomné jemnější motivy funkčních skupin. Například řetězce kde se alkylové skupiny střídají s etherovými, a náboj je lokalizován na karboxylové skupině. Tyto látky nejsou toxické a většinou jsou snadno degradovatelné běžnými přírodními procesy. V této práci budeme zkoumat iontové kapaliny z rodiny Akypo LF2. Akypo LF2 je karboxylová kyselina s alkylovým řetězcem, který obsahuje osm ethylenglykolový skupin a oktanový blok. Díky přítomnosti hydrofóbní a hydrofilní části se látka ve vodných roztocích chová jako surfaktant. Protože se jedná o kyselinu, lze od ní odvodit různé soli. Jejich neobvyklou vlastností je, že jsou kapalné. Tedy tyto látkou jsou za pokojové teploty iontovými kapalinami s potenciálně širokým spektrem využití. V této PhD práci se zaměříme na molekulární a strukturní popis řady kovových Akypo LF2 iontových kapalin. Na straně experimentu pak jde o proměření fyzikálně-chemických vlastností cílených na průmyslové využití. Tato experimentální data budou dále využita ve vývoji atomárního modelu pro Akypo LF2 iontové kapaliny. Molekulárně dynamických simulace umožní jednak ověřit termodynamická, kinetická a strukturní experimentální data na čistě teoretických základech, druhak by měli přispět k mikroskopickému vysvětlení unikátních vlastností Akypo LF2.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav fyzikální chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Supramolekulární systémy a gely založené na helicen-polypeptidových konjugátech: syntéza a chiroptické vlastnosti

Garantující pracoviště: École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, France
Ústav analytické chemie
Školitel: prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
dr Jeanne Crassous

Anotace


Tématem práce bude příprava a charakterizace nových supramolekulárních systémů založených na helicen-polypeptidových konjugátech. Polypeptidová část může být systematicky modifikována s cílem dosáhnout vzniku vysoce uspořádaných supramolekulárních agregátů stabilizovaných vodíkovými a dalšími interakcemi. K charkterizaci budou využity metody běžné strukturní analýzy, včetně vysoce citlivých metod chiroptické spektroskopie (elektronového cirkulárního dichroismu ECD, vibračního cirkulárního dichroismu VCD a Ramanovy optické aktivity ROA).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 6.1.2022 11:28, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi