Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se:  → PhD Double Degree (DD) → Přihlášení & Harmonogram
iduzel: 50642
idvazba: 57593
šablona: stranka
čas: 16.5.2021 04:40:35
verze: 4908
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přihlášení & Harmonogram

Harmonogram

  1. kolo do DD DSP 2. kolo do DD DSP

Uzávěrka nahrání individuálně domluvených témat školiteli dizertačních prací do SISu

N/A do 31.12.20201
Veřejné vyhlášení a zveřejnění rámcových témat dizertačních prací do  4.1. 2021 do 15. 2. 2021
Odevzdání přihlášek do 28. 2.2021 do 14. 5. 2021
Sdělení data pohovoru uchazečům do 31. 3. 2021 do 4. 6. 2021
Přijímací pohovory březen / duben 2021 červen / červenec 2021
Oznámení výsledku uchazečům do 15. 5.20212 do 30. 6. 20212

1:Data o školiteli z partnerské instituce musí být již zadána v SISu Pedagogickým oddělením VŠCHT - nutné předat údaje před vlastním zadáním tématu do SISu, jinak nepůjde zadat.

2:Oznámení výsledku přijímacího řízení může být ovlivněno harmonogramem přijímacího řízení a správními lhůtami podle právních předpisů partnerské zahraniční univerzity. V takovém případě bude v tomto termínu dotčeným uchazečům tato skutečnost oznámena.

Přihlášení

 1. Vyberte si téma dizertační práce
 2. Založte a vyplňte přihlášku v Elektronickém přihlašovacím sytému (EPS)
 3. Jako jazyk studia DD programu zvolte češtinu
 4. Vyplněnou přihlášku je nutné vytisknout, vlastnoručně podepsat a nechat podepsat školitelem (z VŠCHT) uvedeným u zvoleného tématu dizertační práce. Poté takto školitelem potvrzenou přihlášku nahrajete jako přílohu do elektronického přihlašovacího systému.
 5. Do elektronického přihlašovacího systému musí být nahráno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na předepsaném formuláři.
 6. Dále do EPS nahrajte (vše v anglickém jazyce):
  1. životopis
  2. doklady o dosaženém vzdělání a o dosavadní praxi = diplom (není třeba překládat) a diploma supplement (v AJ)
  3. soupis publikovaných prací (nepovinné)
  4. ostatní výsledky odborné činnosti (nepovinné)
  5. doklad o úrovni angličtiny min. B2 (pokud žádný certifikát nevlastníte, domluvte si přezkoušení na Ústavu jazyků - nutné, abyste měli vyplněné údaje v EPS a zaslali požadavek na přezkoušení na outgoing@vscht.cz
  6. motivační dopis
 7. Originál vytištěné a podepsané přihlášky a originály (příp. úředně ověřené kopie) všech přiložených dokumentů odevzdejte na Děkanát fakulty pod který spadá vybraný studijní program.
 8. Podrobné detailní informace k přijímajícímu řízení naleznete na stránce s informacemi k přihlášení na DSP (jsou shodné s ostatními nabízenými programy)

Aktualizováno: 4.5.2021 10:24, Autor: Filip Faltejsek

Vlastní téma dizertační práce?

 • Pokud byste měli zájem o individuální téma dizertační práce kontaktujte kontaktní osobu (garanta) daného oboru, případně školitele zabývajícího se danou problematikou a konzultujte možnost vypsání individuálního tématu dizertační práce. 
 • Téma musí být zadáno školitelem do SISu nejpozději do 31.12.2020.
×


ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
VýnosPřijímací řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2021/202222.10.202031.10.2021
Vnitřní předpisPodmínky přijímání ke studiu a přijímací řízení na VŠCHT Praha11.07.2017

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi