Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Web PhD  → PhD Double Degree (DD) → Přihlášení & Harmonogram
iduzel: 50642
idvazba: 57593
šablona: stranka
čas: 12.7.2024 23:53:20
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 50642
idvazba: 57593
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/phd-double-degree/prihlaseni-harmonogram'
iduzel: 50642
path: 1/50375/50376/51163/50300/50642
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přihlášení & Harmonogram Double Degree

Harmonogram

  1. kolo do DD DSP 2. kolo do DD DSP

Uzávěrka nahrání individuálně domluvených témat školiteli dizertačních prací do SISu

do 30. 11. 2023 do 31. 12. 20231
Veřejné vyhlášení a zveřejnění rámcových témat dizertačních prací do  8. 1. 2024 do 15. 2. 2024
Odevzdání přihlášek do 29. 2.2024 do 15. 4. 2024
Sdělení data pohovoru uchazečům do 1. 4. 2024 do 29. 4. 2024
Přijímací pohovory březen / duben 2024 květen 2024
Oznámení výsledku uchazečům do 15. 5.20242 do 30. 6. 20242

1:Data o školiteli z partnerské instituce musí být již zadána v SISu Pedagogickým oddělením VŠCHT - nutné předat údaje před vlastním zadáním tématu do SISu, jinak nepůjde zadat.

2:Oznámení výsledku přijímacího řízení může být ovlivněno harmonogramem přijímacího řízení a správními lhůtami podle právních předpisů partnerské zahraniční univerzity. V takovém případě bude v tomto termínu dotčeným uchazečům tato skutečnost oznámena.

 

Přihlášení 

 1. Vyberte si téma dizertační práce: Double degree programy
  V případě vlastního návrhu tématu práce kontaktujte vybraného školite.
 2. Založte a vyplňte přihláškuElektronickém přihlašovacím sytému (EPS)
 3. Přihlášku vyplněnou v EPS stáhněte do PDF (tato možnost je přímo v EPS), vlastnoručně ji podepište a nechte podepsat školitelem z VŠCHT . Poté takto školitelem potvrzenou přihlášku nahrajete jako přílohu do EPS.
  Alternativně je možné nahrát do EPS jako přílohu (v PDF) potvrzení školitele z VŠCHT, které Vám zaslal e-mailem; musí v něm být uvedeno: 1) souhlasné stanovisko školitele, 2) jméno uchazeče, 3) téma dizertační práce a 4) pracoviště školitele
 4. Nahrajte potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na předepsaném formuláři.
 5. Dále nahrajte níže uvedené dokumenty (v případě přihlášky do DSP Double Degree nahrajte všechny dokumenty v AJ):
  1. Životopis (včetně soupisu publikačních prací, ostatních výsledků odborné činnosti a dosavadní praxe),
  2. Doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání = diplom a diploma supplement
  3. Doklad o úrovni angličtiny min. B2 nebo podle požadavků partnerské univerzity (Současní studenti VŠCHT: pokud žádný certifikát nevlastníte, domluvte si přezkoušení na Ústavu jazyků- nutné, abyste měli vyplněné údaje v EPS a zaslali požadavek na přezkoušení na outgoing@vscht.cz)
  4. Motivační dopis v rozsahu maximálně 2 stran A4
  5. V případě uchazeče, který vystudoval mimo Českou Republiku: Nostrifikace předchozího vzdělání (podrobněji viz informace o posouzení zahraničního vzdělávání na VŠCHT Praha a nostrifikacina webu VŠCHT Praha)

 

  V případě, že uchazeč zdárně projde přijímacím řízením, bude nutné pro vydání rozhodnutí o přijetí a zapsání do studia přinést ověřené kopie dokladů o vzdělání a originál posudku zdravotní způsobilosti.

   

  Podat přihlášku

   

   

  Potřebujete-li pomoci se zvolením vhodného tématu disertační práce nebo školitele, obraťte se prosím na příslušnou osobu z Vámi zvolené fakulty:

  Fakulta chemické technologie: Ondrej.Jankovsky@vscht.cz
  b Fakulta technologie ochrany prostředí 
  b Fakulta potravinářské a biochemické technologie: 
  b Fakulta chemického inženýrství: 

   

  Aktualizováno: 18.1.2024 13:18, Autor: Mili Viktorie Losmanová

  Přihláška

   

  Podat přihlášku

   

  Deadline pro přihlášky je 29. 2. 2024 pro první kolo a 15. 4. 2024 pro druhé kolo. 

  ×

  Standardní PhD programy

  Informace o standardních PhD programech naleznete na této stránce:
   
  ×

  Kontakty

  V případě konkrétních dotazů k jednotlivých tématům dizertační práce kontaktujte proděkana pro vědu a výzkum příslušné fakulty:

  O záměru studovat Double Degree program informujte Oddělení pro výzkum a transfer technologií:

  ×

  Vlastní téma dizertační práce?

  Máte-li zájem o individuální téma dizertační práce kontaktujte proděkana pro vědu a výzkum příslušné fakulty, případně školitele zabývajícího se danou problematikou a konzultujte možnost vypsání individuálního tématu dizertační práce. 

  Téma musí být zadáno školitelem do Studijního Informačního Systému nejpozději do 31.12.2023.

  ×


  ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
  A/V/961/18/2023Přijímací řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2024/202512.10.202331.10.2024
  Podmínky přijímání ke studiu a přijímací řízení na VŠCHT Praha01.11.2021

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČ: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha
  Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

  VŠCHT Praha
  na sociálních sítích
  zobrazit plnou verzi