Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se:  → Doktorské studium na VŠCHT Praha → Elektronický Rozcestník Doktoranda → Doktorské předměty - modul C
iduzel: 52548
idvazba: 60371
šablona: stranka
čas: 21.6.2021 03:13:41
verze: 4923
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/?event-type=doktorske-predmety-modul-c
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské předměty - modul C

Zde se můžete přihlásit na doktorské předměty modulu C.

V rámci doktorského studia jsou nabízeny předměty modulu C - s cílem poskytnout studentům přenositelné kompetence. Tedy dovednosti, které lze uplatnit relativně nezávisle na konkrétním studijním programu. Nabídka předmětů modulu C je společná pro všechny doktorské studijní programy.

 

Nejste zalogován/a (anonym)

Doktorské předměty modulu C

Název akce Přihlášených / Kapacita: Vyučující: Termín výuky: Detaily Přihlášení
Transfer technologií a ochrana DV / Technology Transfer and Intellectual Property Protection 0/100 Prof. Ing. Martin Fusek, CSc., Ph.D., Mgr. Michal Beluský to be opened - September / October, 1,5-day course Detail Akce bude otevřena 20.09.2021 17:32

Transfer technologií a ochrana DV / Technology Transfer and Intellectual Property Protection

Kód předmětu: P320017 / AP320017

Přihlášených / Kapacita: 0/100

Přihlašování od: 20.09.2021 17:32

Přihlašování do: 11.10.2021 17:31

Vyučující: Prof. Ing. Martin Fusek, CSc., Ph.D., Mgr. Michal Beluský

Termín výuky: to be opened - September / October, 1,5-day course

Místo výuky: online

Další informace:

Jazyk výuky bude rozhodnut podle přihlášených zájemců.

Language of the course will be decided according to preferences of participants.

 

Information in English follows:

Cílem semináře je osvětlit posluchačům možnosti ochrany duševního vlastnictví, a to jak autorských děl, tak výsledků technické tvůrčí činnosti, u kterých se podstatná část předmětu věnuje způsobům jak aktivně podporovat transfer těchto výsledků vědy a výzkumu do praxe.

Vyučující jsou významní experti s mnohaletými zkušenostmi v oblasti technologie transferu a ochrany duševního vlastnictví.

prof. Ing. Martin Fusek, CSc. - Ředitel nejúspěšnějšího technologického transferového centra v české republice - IOCB Tech (ÚOCHB AVČR).

Mgr. Michal Beluský - Právník a specialista na veřejnou podporu z Centra transferu technologií Akademie věd ČR (CeTTAV)

 

The aim of the seminar is to explain to students the possibilities of intellectual property protection, both copyright works and the results of applied research in which a substantial part of the seminar deals with ways to actively support the transfer of these results of research and development into practice.

The lecturers are significant experts with many years of experience in the field of technology transfer and intellectual property protection.

prof. Ing. Martin Fusek, CSc. - Director of the most successful Technology Transfer Center in the Czech Republic - IOCB Tech (IOCB ASCR)

Mgr. Michal Beluský - lawyer and specialist on issues of public support from the Technology Transfer Center of the ASCR

SIS - SIS (EN)

 

Řízení projektů / Project management 0/25 Ing. Ivan Souček, Ph.D. 16.9.: 14:00 – 17:00, 23.9.: 14:00 – 17:00, 30.9.: 13:00 - 17:00 konzultace, návštěva projektové kanceláře / indiv. consultations; visit to the engineering office Detail Akce bude otevřena 01.09.2021 07:35

Řízení projektů / Project management

Kód předmětu: P837002, AP837002

Přihlášených / Kapacita: 0/25

Přihlašování od: 01.09.2021 07:35

Přihlašování do: 15.09.2020 16:00

Vyučující: Ing. Ivan Souček, Ph.D.

Termín výuky: 16.9.: 14:00 – 17:00, 23.9.: 14:00 – 17:00, 30.9.: 13:00 - 17:00 konzultace, návštěva projektové kanceláře / indiv. consultations; visit to the engineering office

Místo výuky: 16.9.: 14:00 – 17:00, 23.9.: 14:00 – 17:00 "Uhelna" budova B (building B), 30.9.: 13:00 - 17:00 konzultace, návštěva projektové kanceláře / indiv. consultations; visit to the engineering office

Další informace:

Jazyk výuky bude rozhodnut podle přihlášených zájemců.

Language of the course will be decided according to preferences of participants.

Účastníkům registrovaným do 13.9. budou v předstihu zaslány podkladové materiály.

The background materials will be sent in advance to the participants registered by 19 September.

-----------------

Information in English follows:

Cílem semináře je poskytnout účastníků nezbytný vhled do spektra aspektů, které je třeba uvažovat pro úspěšnou realizaci investičních projektů, v modelových případech s akcentem na chemicko-technologickou oblast.

Seminář Řízení projektů je zaměřen na tři základní pilíře řízení projektů – 1) Plánování, příprava a realizace investičních projektů, optimalizace a vyhodnocování reálných projektů, související dokumentace a výstupní zprávy, význam modelování při řízení projektu, analýza a řízení rizik spojených s implementací projektů; 2) Způsoby financování a kontrahování projektů, hodnocení ekonomické návratnosti projektů realizovaných v oboru chemie; 3) Projektové metody a projektová dokumentace spojené s návštěvou vybrané projekční organizace (pokud osobní návštěvu epidemiologická situace dovolí). Při představení a v diskusi problematik bude kladen důraz na skutečně reálné úspěšné projektové a případové studie.

--------------------------------------------------------------------------

The Project Management seminar focuses on three basic pillars of project management:

 1) Planning, preparation and implementation of investment projects, optimization and evaluation of real projects, related documentation and output reports, importance of modelling in project management, analysis and management of risks associated with project implementation;

2) Methods of financing and contracting of projects, evaluation of the economic return of projects carried out in the field of chemical industry;

 3) Project methods and project documentation associated with a visit to a selected engineering organization. During the presentation and discussion of issues, emphasis will be placed on real successful project and case studies. The course will be supported by selected project office staff who have practical experience in the preparation and implementation of investment projects in the chemical industry.

Vědecké informace a diseminace výsledků 6/25 doc. Jelínek, dr. Botek, dr. Bártová, dr. Beluský 3. a 5. listopadu 2020 Detail Akce je uzavřena

Vědecké informace a diseminace výsledků

Kód předmětu: P218007

Přihlášených / Kapacita: 6/25

Přihlašování od: 21.10.2020 08:00

Přihlašování do: 05.11.2020 13:00

Vyučující: doc. Jelínek, dr. Botek, dr. Bártová, dr. Beluský

Termín výuky: 3. a 5. listopadu 2020

Místo výuky: online

Další informace:

Předběžný rozpis vyučujících

3.11. 9:00 Jelínek

3.11. 13:00 Dr. Bártová

5.11. 9:00 Dr. Botek

5.11. 13:00 Dr. Beluský

Adresu pro přihlášení do online výuky obdržíte před akcí na e-mail.

Aktualizováno: 14.4.2021 12:35, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi