Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se:  → Doktorské studium na VŠCHT Praha → Elektronický Rozcestník Doktoranda → Doktorské předměty - modul C
iduzel: 52548
idvazba: 60371
šablona: stranka
čas: 5.12.2021 18:35:34
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/?event-type=doktorske-predmety-modul-c
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské předměty - modul C

Zde se můžete přihlásit na doktorské předměty modulu C.

V rámci doktorského studia jsou nabízeny nepovinné předměty modulu C - s cílem poskytnout studentům přenositelné kompetence. Tedy dovednosti, které lze uplatnit relativně nezávisle na konkrétním studijním programu. Nabídka předmětů modulu C je společná pro všechny doktorské studijní programy.

 

Nejste zalogován/a (anonym)

Doktorské předměty modulu C

Název akce Přihlášených / Kapacita: Vyučující: Termín výuky: Detaily Přihlášení
Základy managementu 13/15 A. Beran, M. Botek, O. Kutnohorská 23. a 25. 3. 2021 (oba dny: 8-12 a 13-17 hod.) Detail Akce je uzavřena

Základy managementu

Kód předmětu: P837001

Přihlášených / Kapacita: 13/15

Přihlašování od: 04.03.2021 12:00

Přihlašování do: 21.03.2021 23:29

Vyučující: A. Beran, M. Botek, O. Kutnohorská

Termín výuky: 23. a 25. 3. 2021 (oba dny: 8-12 a 13-17 hod.)

Místo výuky: Online

Další informace:

Cílem semináře je poskytnout účastníků vhled do vybraných oblastí řízení podniku a pracovníků.

Seminář Základy managementu je složen ze čtyř bloků, vyučovaných experty v dané problematice. Úvodní blok je věnován řízení lidských zdrojů, pro tento seminář omezený na problematiku řízení pracovního výkonu, fluktuaci zaměstnanců a problematiku expatů, následovat bude představení legislativního rámce, který ovlivňuje řízení chemických podniků. Třetí blok bude věnován problematice týmové práce a komunikaci ve skupině a závěrečný pak oblasti komunikaci a vztahů s veřejností (PR).

Lektory jsou odborníci s praktickou i vědeckou zkušeností v prezentovaných oblastech.

Ing. Antonín Beran

Je ředitelem jednoho z odborů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze a na MPO působí již více než 20 let na vedoucích pozicích zejména v oblasti surovinové a energetické statistiky a později strategie a mezinárodní spolupráce v energetice.

Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.

Je absolventem VŠCHT Praha a také psychologem, graduovaným na UK v Praze. Přednáší na Ústavu ekonomiky a managementu, věnuje se problematikám řízení podniku a zejména řízení lidských zdrojů. Na VŠCHT Praha zavedl a garantoval několik předmětů zaměřených na oblast soft skills. Je autorem řady odborných publikací, mimo jiné monografií Spokojený pracovník, základ podnikatelského úspěchu a Manažerský bedekr, skript Manažerské dovednosti a Manažerská komunikace a odborných sdělení na konferencích i v odborných periodikách. Vedl řadu studentů bakalářského a magisterského studia a pod jeho vedením byla úspěšně obhájená i jedna disertační práce.

Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.

Je absolventkou VŠCHT Praha a přednáší na Ústavu ekonomiky a managementu, kde se věnuje zejména marketingové problematice. Je autorkou řady odborných publikací, mimo jiné odborných sdělení Relationship of Czech Customers to Food Quality Labels, Fair Trade Market in the Czech Republic nebo Consumers´ Perception of the Health Aspects of Organic Food. Vedla řadu studentů bakalářského a magisterského studia.

Fundamentals of Management 14/20 PhDr. Jan Vašek, MSc. et MSc. Thursday 9th and 16th December 2021 (both days: 08-12 AM and 01-05 PM) Detail Akce je uzavřena

Fundamentals of Management

Kód předmětu: AP837001

Přihlášených / Kapacita: 14/20

Přihlašování od: 02.11.2021 12:00

Přihlašování do: 01.12.2021 23:29

Vyučující: PhDr. Jan Vašek, MSc. et MSc.

Termín výuky: Thursday 9th and 16th December 2021 (both days: 08-12 AM and 01-05 PM)

Místo výuky: Uhelna (building A) or on-line

Další informace:

Abstract

Management is the core of business education. This course introduces students to the principles of management and provides the necessary basics for more specialized courses. It is very practical and focuses on topics that young people are likely to meet at early stages of their career. The course has only 16 hours of lecture and exercises. While this is sufficient for setting the basics, it cannot possibly cover all management subjects. The course consists of three key areas: (1) Managing people (2) Organizing and leading, and (3) Deciding, planning and managing performance.

The course will be fully case study based and students will get acquired with key management concepts from the case studies. A particular care is paid to providing examples and discussing cases/problems that are relevant to students and take into account their potentially limited work experience.

The course Fundamentals of Management (AP83701) differs from the course Základy managementu (P837001) and is therefore open and recommended to graduates of this course.

Goals of study

At the end of the course, students should have a good idea of manager´s job, be equipped with a basic set of management concepts, be able to critically evaluate the suitability of alternative managerial solutions. In parallel, students will learn how to analyse case studies, improve their presentation and negotiation skills, and practice critical analysis skills. Hopefully, they will be able to leverage their knowledge and skills in specialized business courses such as decision making, change management, human resources management, or performance management. 

Outline of lectures

  1. Deciding, planning and managing performance (8 hrs): Case study- Ethical decisions, Abusing company credit card, Forklifts and stakeholder management, Crisis management- Blackmail, Introducing sustainability.
  2. Organizing and Leading (4 hrs): Case study - A graduate induction program, Difficult graduate, Winning back a lost customer.
  3. Managing people (4 hrs): Case study - Toxic team member, False CV, Dealing with enemies.

PhDr. Jan Vašek, MSc. et MSc.

Jan has over 20 years of experience in procurement, mainly in the Automotive and Consumer goods industries (Valeo, Toyota, Inergy Automotive, Automotive lighting, Swiss Krono Group), where he worked as a commodity buyer, procurement group manager, procurement director, and global procurement director. He moved to Academia in 2014 and currently lectures at the University of Chemistry and Technology Prague (VŠCHT). He studied Applied economics at Palacky University, Business and Law at Nottingham Trent University (MSc.), Postgraduate Diploma in Strategy and Innovation at University of Oxford (PGDip), Managing Corporate Performance at Cranfield University (MSc.), and PLD at Harvard Business School. His research focuses on procurement strategy, innovation, commodity procurement, and sustainability.

Transfer technologií a ochrana DV / Technology Transfer and Intellectual Property Protection 12/100 Prof. Ing. Martin Fusek, CSc., Ph.D., Mgr. Michal Beluský; Ing. Barbora Šumová, Ph.D.; Ing. David Stíbal, Ph.D.; Jan Neuman, Ph.D. 23. 11. 2021 9:00 – 14:00 and 24. 11. 2021 9:00 – 15:00 , 2-day course Detail Akce je uzavřena

Transfer technologií a ochrana DV / Technology Transfer and Intellectual Property Protection

Kód předmětu: P320017 / AP320017

Přihlášených / Kapacita: 12/100

Přihlašování od: 01.11.2021 00:00

Přihlašování do: 22.11.2021 17:00

Vyučující: Prof. Ing. Martin Fusek, CSc., Ph.D., Mgr. Michal Beluský; Ing. Barbora Šumová, Ph.D.; Ing. David Stíbal, Ph.D.; Jan Neuman, Ph.D.

Termín výuky: 23. 11. 2021 9:00 – 14:00 and 24. 11. 2021 9:00 – 15:00 , 2-day course

Místo výuky: Online or Historical Library (building A) according to the current situation

Další informace:

Jazyk výuky bude rozhodnut podle přihlášených zájemců.

Language of the course will be decided according to preferences of participants.

 

Information in English follows:

Cílem semináře je osvětlit posluchačům možnosti ochrany duševního vlastnictví, a to jak autorských děl, tak výsledků technické tvůrčí činnosti, u kterých se podstatná část předmětu věnuje způsobům jak aktivně podporovat transfer těchto výsledků vědy a výzkumu do praxe.

Vyučující jsou významní experti s mnohaletými zkušenostmi v oblasti technologie transferu a ochrany duševního vlastnictví.

prof. Ing. Martin Fusek, CSc. - Ředitel nejúspěšnějšího technologického transferového centra v české republice - IOCB Tech (ÚOCHB AVČR).

Mgr. Michal Beluský - Právník a specialista na veřejnou podporu z Centra transferu technologií Akademie věd ČR (CeTTAV)

Ing. Barbora Šumová, Ph.D. - COO ve spin-offu LAM-X a Senior Investment Associate v i&i Biotech Fund

Ing. David Stíbal, Ph.D. - zástupce ředitele v i&i Prague a předseda představenstva v CasInvent Pharma, a.s.

Jan Neuman, Ph.D. - spoluzakladatel a CEO ve spin-offu NenoVision s.r.o.

The aim of the seminar is to explain to students the possibilities of intellectual property protection, both copyright works and the results of applied research in which a substantial part of the seminar deals with ways to actively support the transfer of these results of research and development into practice.

The lecturers are significant experts with many years of experience in the field of technology transfer and intellectual property protection.

prof. Ing. Martin Fusek, CSc. - Director of the most successful Technology Transfer Center in the Czech Republic - IOCB Tech (IOCB ASCR)

Mgr. Michal Beluský - lawyer and specialist on issues of public support from the Technology Transfer Center of the ASCR

Ing. Barbora Šumová, Ph.D. - COO in spin-off LAM-X and Senior Investment Associate in i&i Biotech Fund

Ing. David Stíbal, Ph.D. - Vice Director in i&i Prague a Chair of the Board of Directors in CasInvent Pharma, a.s.

Jan Neuman, Ph.D. - Co-founder a CEO ve spin-offu NenoVision s.r.o.

 

 

Řízení projektů / Project management 9/25 Ing. Ivan Souček, Ph.D. 17.9.: 10:00 – 14:00, 23.9.: 13:00 – 17:00, 30.9.: 11:00 - 15:00 konzultace, návštěva projektové kanceláře / indiv. consultations; visit to the engineering office Detail Akce je uzavřena

Řízení projektů / Project management

Kód předmětu: P837002, AP837002

Přihlášených / Kapacita: 9/25

Přihlašování od: 01.09.2021 07:35

Přihlašování do: 16.09.2021 16:00

Vyučující: Ing. Ivan Souček, Ph.D.

Termín výuky: 17.9.: 10:00 – 14:00, 23.9.: 13:00 – 17:00, 30.9.: 11:00 - 15:00 konzultace, návštěva projektové kanceláře / indiv. consultations; visit to the engineering office

Místo výuky: 17.9.: 10:00 – 14:00, 23.9.: 13:00 – 17:00 "Uhelna" budova B (building B), 30.9.: 11:00 - 15:00 konzultace, návštěva projektové kanceláře / indiv. consultations; visit to the engineering office

Další informace:

Jazyk výuky bude rozhodnut podle přihlášených zájemců.

Language of the course will be decided according to preferences of participants.

Účastníkům registrovaným do 13.9. budou v předstihu zaslány podkladové materiály.

The background materials will be sent in advance to the participants registered by 19 September.

-----------------

Information in English follows:

Cílem semináře je poskytnout účastníků nezbytný vhled do spektra aspektů, které je třeba uvažovat pro úspěšnou realizaci investičních projektů, v modelových případech s akcentem na chemicko-technologickou oblast.

Seminář Řízení projektů je zaměřen na tři základní pilíře řízení projektů – 1) Plánování, příprava a realizace investičních projektů, optimalizace a vyhodnocování reálných projektů, související dokumentace a výstupní zprávy, význam modelování při řízení projektu, analýza a řízení rizik spojených s implementací projektů; 2) Způsoby financování a kontrahování projektů, hodnocení ekonomické návratnosti projektů realizovaných v oboru chemie; 3) Projektové metody a projektová dokumentace spojené s návštěvou vybrané projekční organizace (pokud osobní návštěvu epidemiologická situace dovolí). Při představení a v diskusi problematik bude kladen důraz na skutečně reálné úspěšné projektové a případové studie.

--------------------------------------------------------------------------

The Project Management seminar focuses on three basic pillars of project management:

 1) Planning, preparation and implementation of investment projects, optimization and evaluation of real projects, related documentation and output reports, importance of modelling in project management, analysis and management of risks associated with project implementation;

2) Methods of financing and contracting of projects, evaluation of the economic return of projects carried out in the field of chemical industry;

 3) Project methods and project documentation associated with a visit to a selected engineering organization. During the presentation and discussion of issues, emphasis will be placed on real successful project and case studies. The course will be supported by selected project office staff who have practical experience in the preparation and implementation of investment projects in the chemical industry.

Vědecké informace a diseminace výsledků 6/25 doc. Jelínek, dr. Botek, dr. Bártová, dr. Beluský 3. a 5. listopadu 2020 Detail Akce je uzavřena

Vědecké informace a diseminace výsledků

Kód předmětu: P218007

Přihlášených / Kapacita: 6/25

Přihlašování od: 21.10.2020 08:00

Přihlašování do: 05.11.2020 13:00

Vyučující: doc. Jelínek, dr. Botek, dr. Bártová, dr. Beluský

Termín výuky: 3. a 5. listopadu 2020

Místo výuky: online

Další informace:

Předběžný rozpis vyučujících

3.11. 9:00 Jelínek

3.11. 13:00 Dr. Bártová

5.11. 9:00 Dr. Botek

5.11. 13:00 Dr. Beluský

Adresu pro přihlášení do online výuky obdržíte před akcí na e-mail.

Scientific Information and Dissemination of Results 8/25 doc. Jelínek, dr. Botek, dr. Bártová Wed 01. 12. 2021, 8-12 and 13-17; Tue 07. 12. 2021, 12,30 - 16,30 Detail Akce je uzavřena

Scientific Information and Dissemination of Results

Kód předmětu: AP218007

Přihlášených / Kapacita: 8/25

Přihlašování od: 18.11.2021 08:00

Přihlašování do: 30.11.2021 17:00

Vyučující: doc. Jelínek, dr. Botek, dr. Bártová

Termín výuky: Wed 01. 12. 2021, 8-12 and 13-17; Tue 07. 12. 2021, 12,30 - 16,30

Místo výuky: online MS Teams

Další informace:

This workshop will show student show to work with scientific information, how to produce them while being ethical and open to communication. You will find where and how to find the information and how to judge their quality. You will also find that it is impossible to reduce person to one h-index. If the scientific publications motivate you to publish your own work, you will find how to write article or book and present your results. How to do it ethically without overstepping and protect your intellectual property. You will also treat conflict situations, their dissolution and negotiations to prepare you for cooperation with other beings.

Capacity for online session is unlimited, minimum number of participants is 5.

Contact: Luděk Jelínek, ludek.jelinek@vscht.cz

Lecturers:

Luděk Jelínek – Department of Power Engineering, UCT Prague

Marek Botek – Department of Economics and Management, UCT Prague

Darina Bártová – Department of Computing and Control Engineering, UCT Prague

 

Aktualizováno: 28.7.2021 14:37, Autor: Veronika Popová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi