Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 40774
idvazba: 43738
šablona: stranka_submenu
čas: 26.9.2022 11:25:51
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 40774
idvazba: 43738
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/doktorske-studium/stipendia'
iduzel: 40774
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/40769/40774
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Stipendia

Doktorské stipendium

VŠCHT Praha přiznává doktorské stipendium studentovi ve standardní době prezenční formy studia v doktorském studijním programu podle § 91 odst. 4 písm. c) VŠ zákona. Doktorské stipendium může být studentovi přiznáno jako:

  1. základní doktorské stipendium,
  2. doktorské stipendium za pedagogické aktivity,
  3. mimořádné doktorské stipendium.

1. Základní doktorské stipendium se přiznává na jeden akademický rok ve výši určené rektorem. Výše stipendia souvisí s částkou, kterou ministerstvo přispívá na stipendia doktorandů.

Výnos rektora (aktuální znění mezi dokumenty níže na stránce) stanoví základní doktorské stipendium pro studenty ve standardní době prezenční formy studia v doktorských studijních programech akreditovaných na VŠCHT Praha v měsíční výši 7 700 Kč. Na základě počtu splněných povinností je výše stipendia ve vyšších ročnících od 5 200 Kč do 7 700 Kč.

2. Doktorské stipendium za pedagogické aktivity: O přiznání doktorského stipendia za pedagogické aktivity a jeho výši rozhoduje děkan v případě studentů studijních programů uskutečňovaných fakultou nebo rektor v případě studentů studijních programů uskutečňovaných VŠCHT Praha. Podmínkou přiznání stipendia je aktivní zapojení studenta  ve standardní době prezenční formy studia doktorského studijního programu do výuky studentů bakalářských nebo magisterských studijních programů. Studenti pracující na smluvních ústavech (tj. mimo ústavy VŠCHT Praha) musí vždy na začátku každého akademického roku o toto stipendium požádat písemně na děkanátu. Tato žádost musí obsahovat souhlasné stanovisko a podpis školitele ze smluvního ústavu. Studenti z ústavů VŠCHT žádost podávat nemusejí.

Výnos rektora (aktuální znění mezi dokumenty níže na stránce) stanoví výši doktorského stipendia za pedagogické aktivity v měsíční výši 3 500 Kč

3. Další doktorská stipendia:

Oborový grant: Udělení tohoto typu dalšího doktorského stipendia je podmíněno participací na oborovém studentském vědeckém projektu podle zásad a dokumentů Interní grantové agentury VŠCHT Praha. O přiznání motivačního doktorského stipendia a jeho výši rozhoduje děkan na základě úspěchu projektu v Interní grantové soutěži vyhlášené pro daný kalendářní rok. Maximální výše stipendia závisí na výsledcích odborné činnosti studenta vždy za předchozí ročník studia (v aplikaci e-doktorand). Stipendium je vypláceno měsíčně v částkách odvozených z přidělené roční výše stipendia. Na základě hodnocení dle bodů v e-doktorandovi lze získat minimálně 500 a maximálně 4 000 Kč měsíčně k základnímu stipendiu.
Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha pro aktuální ročník naleznete níže na stránce v seznamu dokumentů.

Ubytovací, účelové a sociální stipendium: Možno získat za podmínek uvedených v čl. 6, 5 a 9 Stipendijního řádu. Žádost o tato stipendia lze podat při zápisu do studia.
Žádost o ubytovací stipendium
Žádost o sociální stipendium

Doktorské stipendium Emila Votočka za mimořádné výsledky ve vědecké a výzkumné činnosti podložené publikačními aktivitami, které student vykáže v rámci ročního hodnocení odborné činnosti studia za předchozí ročník studia (rozhodující je celkový dosažený počet bodů vztažený k ročníku studia). O přiznání doktorského stipendia Emila Votočka a o určení maximálního počtu těchto stipendií rozhoduje rektor na základě doporučení Grantové rady VŠCHT Praha. Stipendium je vypláceno měsíčně v částech odvozených z přidělené roční výše stipendia (v minulých letech 72 000 Kč/rok tedy 6000/měsíc dvacítce nejlepších doktorandů v rámci celé školy).
Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha pro aktuální ročník naleznete níže na stránce v seznamu dokumentů.

Úhrada zdravotního pojištění: Na základě novely zákona o veřejném zdravotním pojištění je od 1. 1. 2018 stát plátcem pojistného také za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci (čistá měsíční mzda větší než 10 000,-Kč) nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
OBĚŽNÍK č. A/O/962/1/2018 - Zdravotní pojištění doktorandů od 1. 1. 2018

Více informací na: Stipendijní řád VŠCHT Praha

JAK SE OBECNĚ ZORIENTOVAT V PLATBÁCH, KTERÉ SE ZOBRAZUJÍ V SIS

Směrnice č. 60.43/12 Účtování stipendií ve finančním informačním systému a termíny výplat stipendií
Směrnice č. 60.53/17 Typy akcí ve finančním informačním systému pro rok 2017

Další možnost na přivýdělek je formou úvazku na grantu či na škole, popř. "VHČ" - vedlejší hospodářská činnost (viz Pracovní poměr). Již jako uchazeč o doktorské studium byste se měli při přijímacím řízení ptát, zda je možné nějaký pracovní úvazek pří nástupu na doktorát získat. V případě, že ne, je nutné se domluvit se školitelem na jiných formách financování Vašich životních nákladů (zpravidla částečným úvazkem mimo školu - pak je třeba domluvit Vaši docházku do školy).

Externí zdroje financování

Hlávkova nadace – Hlávkova kolej

Studenti doktorského studia, mladí akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti prezenčního studia pražských vysokých škol, kteří dosahují výborných studijních výsledků, jsou nemajetní, sociálně potřební, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli, mohou žádat o poskytnutí zvýhodněného ubytování na Hlávkovi koleji (Jenštejnská 1966/1, Praha 2). Žádost o poskytnutí stipendia (zvýhodnění) se podává prostřednictví Hlávkovi nadace a rektorátu VŠCHT nejpozději do 30. dubna každého roku –   vice informaci na stránkách nadace.

Aktuální dokumenty zmíněné v textu

Aktualizováno: 30.8.2021 11:21, Autor: Jan Kříž

ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
A/V/961/7/2022Stanovení výše základního doktorského stipendia pro rok 2022 (ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2022)01.01.202231.12.2022
A/V/961/8/2022Stanovení výše doktorského stipendia za pedagogické aktivity pro rok 202201.01.202231.12.2022
60.43/12Účtování stipendií ve finančním informačním systému a termíny výplat stipendií28.06.2012
A/S/962/2/2022Typy akcí ve finančním informačním systému pro rok 2022 02.05.2022
A/V/961/16/2021Vyhlášení soutěže IGA pro rok 2022/202322.11.202131.03.2023

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi