Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Web PhD  → Doktorské studium na VŠCHT Praha → Současní doktorandi → Ke stažení - Dokumenty, prezentace a záznamy
iduzel: 44256
idvazba: 48593
šablona: stranka_submenu
čas: 24.5.2024 16:01:10
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 44256
idvazba: 48593
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/dokumenty'
iduzel: 44256
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/44256
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ke stažení - Dokumenty, prezentace a záznamy

Oficiální dokumenty

V seznamu dole na této stránce naleznete seznam oficiálních dokumentů souvisejících s doktorským studiem ke stažení.

Nejprve jsou zobrazeny dokumenty platné pro celou VŠCHT, následují dokumenty s fakultní působností.

Jednotlivé dokumenty jsou pak zobrazeny také na příslušné stránce pojednávající o dané agendě.

 

Dokumenty projektu Elektronický rozcestník doktoranda

Jde o různé podkladové materiály k diskusi či záznamy prezentací seznamujících se systémem studia.

Seminář pro nové doktorandy (září 2023) 

Seminář pro zájemce o doktorát (březen 2024)

Starší dokumenty

Seminář pro nové doktorandy (září 2022)

Seminář pro zájemce o doktorát (březen 2023)

Aktualizováno: 16.5.2024 14:47, Autor: Jakub Staś

ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
Požadavky oborových rad na sestavení ISP (počet předmětů z jednotlivých modulů)11.09.2023
Žádost o změnu ISP13.03.2024
A/V/961/15/2023Způsob a termíny pro odevzdání podkladů pro výroční hodnocení a zprávy o výsledcích odborné činnosti studenta doktorského studijního programu30.06.2023
A/S/961/3/2018Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha01.02.2018
A/S/961/6/2018Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním01.10.2018
60.50/14Postup při uzavírání smlouvy o doktorském studiu v programu pod dvojím vedením uskutečňovaném ve spolupráci se zahraniční univerzitou14.11.2014
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro nové programy - platné pro studující od roku 2020) | Areas for Doctoral State Exam (new programmes)23.01.2024
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro staré obory - pro doktorandy se začátkem studia před rokem 2020) | Areas for Doctoral State Exam (old programmes)04.10.2018
Přihláška ke státní doktorské zkoušce11.10.2023
Přihláška na vědeckou konferenci v angličtině29.08.2014
Žádost o poskytnutí stipendia na cestovní výlohy09.04.2015
Žádost o povolení obhajoby dizertační práce01.08.2023
Žádost o převedení z prezenční na kombinovanou formu studia15.02.2021
Žádost o přerušení/zanechání studia 15.02.2021
Souhlas s nakládáním s osobními údaji07.08.2018
Výstupní list (pro doktorské studenty/absolventy)15.02.2021
FCHT/150/1/2024FCHT: Pravidla přiznávání účelového stipendia studentům doktorských studijních programů za absolvování studijního pobytu v zahraničí01.01.202431.12.2026
FCHTRámcové podmínky studia v doktorských SP na FCHT28.03.2024
FCHT/150/2/2024FCHT: Stanovení dalších podmínek pro vyplacení účelového stipendia studentům doktorských studijních programů01.01.202431.12.2024
FCHTVědecká konference v anglickém jazyce - základní informace pro studenty doktorských SP31.10.2022
FTOPPožadavky na publikační aktivitu studentů DSP - od 1. 9. 202301.09.2023
FTOP/251/1/2024FTOP: Pravidla přiznávání účelového stipendia studentům doktorských studijních programů na podporu studijních pobytů v zahraničí01.01.202431.12.2026
FTOP/251/2/2024FTOP: Stanovení dalších podmínek pro vyplacení účelového stipendia studentům doktorských studijních programů01.01.202431.12.2024
FTOPVzor přehledu publikační činnosti předkládaný k obhajobě disertační práce01.09.2023
FPBTRámcové podmínky studia v doktorských SP na FPBT09.02.2024
FPBT/352/2/2024FPBT: Pravidla přiznávání účelového stipendia studentům doktorských studijních programů za absolvování studijního pobytu v zahraničí01.01.2024
FPBT/352/1/2024FPBT: Stanovení dalších podmínek pro vyplacení účelového stipendia studentům doktorských studijních programů01.01.202431.12.2024
FCHIRámcové podmínky studia v doktorských SP na FCHI1.1.2024
FCHI/1/2024FCHI: Výnos k přiznání mimořádného doktorského stipendia souvisejícího s internacionalizací studia na VŠCHT Praha01.01.2024
FCHI/2/2024FCHI: Stanovení dalších podmínek pro vyplacení účelového stipendia studentům doktorských studijních programů01.01.202431.12.2024

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi