Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Web PhD  → Doktorské studium na VŠCHT Praha → Současní doktorandi → Praktické rady pro doktorandy
iduzel: 40778
idvazba: 43742
šablona: stranka_submenu
čas: 12.7.2024 23:29:30
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 40778
idvazba: 43742
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/prakticke'
iduzel: 40778
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/40778
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Praktické

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Užitečné informace týkající se bezpečnosti práce včetně všech směrnic, výnosů a předpisů naleznete na samostatném webu intranetu. V OKBase je také možnost přihlásit se ke školení elektro, první pomoci a BOZP a PO (Požární ochrany) a dalších nutných pro vaší práci (tlakové láhve, školení řidičů, elektroškolení).

Centrální laboratoře VŠCHT Praha

Centrální laboratoře zabezpečující podporu vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti VŠCHT Praha. V současnosti sdružují Centrální laboratoře devět pracovišť vybavených pro analýzy nejrůznějších typů látek a materiálů. Informace o jednotlivých laboratořích, přístrojovém vybavení, kontakty a formuláře k zadání požadavku na provedení analýzy naleznete zde.
Interní ceník analýz 
Interní vyúčtování servisních prací (Hodí se ke kontrole utracených peněz např. v rámci VIGA.)

Dětský koutek Zkumavka

DK Zkumavka je dětskou skupinou zaměřenou na krátkodobé i „celodenní“ hlídání dětí. Jejím posláním je pomoci rodičům při skloubení profesního či studentského života s rodinným. Nenahrazuje mateřskou školu s garantovanou každodenní docházkou, svou flexibilitou v přihlašování je alternativou zejména pro rodiče, kteří se postupně z rodičovské dovolené vracejí na VŠCHT a preferují mít své děti některé dny v týdnu v zařízení blízko sebe. Je určena pro děti od dvou let do nástupu povinné školní docházky. Podmínkou pro umístění dítěte je buď zaměstnání či studium rodiče nebo zákonného zástupce na VŠCHT.

Jídelníčky

Jídelníčky menz ČVUT, stravovacích zařízení VŠCHT a restaurací v kampusu a jeho okolí jsou k nalezení na jednom webu. Student bez úvazku má nárok využít studentskou slevu v menzách a Pizzerii la fontanela. Příspěvek může být čerpán pouze jednou denně. Pomocí aplikace Strávník lze sledovat stav Vašeho konta a přehled odběrů ve všech smluvních stravovacích zařízeních.

Lékaři

Oddělení praktického lékaře  poskytuje lékařské služby pro registrované pacienty (registrace možná pro všechny studenty a zaměstnance VŠCHT Praha) a pracovně-lékařské služby pro zaměstnance (pravidelné kontroly). Služeb ordinace je možné využít v akutních případech, i pokud nejste registrováni.
Více informací včetně provozní doby, lékařů a telefonních linek zde.

Noční provoz

V případě, že Váš experiment běží dlouhodobě nebo přes noc, je možné nahlásit přístroj, na němž probíhá do seznamu přístrojů nočního provozu. Vámi popsaný přístroj může být během provozu (v nočních hodinách, o víkendech) pravidelně kontrolován pracovníkem vrátnice, který Vás v případě nevyhovujícího stavu bude informovat na uvedený kontakt.
Nahlášení nočního provozu

Nákup materiálu

Pro nákup chemikálií, kancelářských potřeb, technických plynů, chemického skla, laboratorních pomůcek atd. je vhodné využít interního objednávkového systému (Objednávky), kde si vyberete z katalogu a objednáte z interního skladu VŠCHT vše potřebné.

Po objednání a schválení objednávky hospodářem ústavu budete o připravenosti Vaší objednávky informování e-mailem, interní sklad vydává připravené objednávky každý den v době od 10 do 12 hodin. Ústřední sklad sídlí v suterénu budovy A v místnosti AS (viz mapa) a dostanete se k němu buď po schodech od Buf.anu nebo přes druhý dvůr.
Návody nákup materiálu ze skladu:
Uživatelská příručka

Počítačová síť

Přihlašování, získání emailu, připojení k wi-fi, vzdálený přístup, školní licence i programy řešte dle informací Výpočetního centra VŠCHT Praha.

Sklářské a mechanické dílny

Sklářské dílny se nenacházejí na Ústavu skla a keramiky, ale jedná se o oddělené odborné pracoviště nacházející se v prostorách budovy A - AS36. Na konci chodby G směrem od školního buffetu sejděte schody dolů do suterénu. Skláři pracují s borosilikátovým sklem a na přání upravují sklo do nejroztodivnějších tvarů dle nároků Vašich aparatur a experimentů. Jsou vybavení i pro řezání skla.
Kontakty na sklářskou dílnu

Mechanické dílny se nacházejí taktéž v budově A (AS54) a jsou součástí Ústavu výstavby a údržby. Nalezají se v suterénu pod chodbou H při vstupu ze dvora. V mechanických dílnách lze zadat výrobu či úpravu kovových doplňků pro Vaše experimenty (stojany, boxy apod.).
Kontakty na mechanické dílny  

Vjezd a parkování v prostorách VŠCHT Praha

VŠCHT Praha má k dispozici parkoviště na Šolínově ulici, které lze využít zdarma (je třeba se prokázat zaměstnaneckou kartou). Dvory budov mohou být využívány pouze pro krátkodobé parkování, a to jen v odůvodněných případech (např. nakládka a vykládka materiálu, zařízení či přístrojů, zajištění nástupu a výstupu osob se zdravotním postižením na základě předchozího projednání či nezbytné zajištění prací dodavatelských organizací). Je nutné vyplnit žádost o povolení k vjezdu a potvrzenou ji odevzdat na vrátnici.
Doplňující informace zde.

Daně, pojištění a poplatky

V současnosti za doktorské studenty v prezenčním studiu ve standardní době studia (v jejich prvním doktorském studiu) hradí zdravotní pojištění stát i po dovršení 26 let věku, pokud ho nehradí z jiného titulu (např. mají úvazek, ze kterého se zdravotní pojištění hradí). Pobírání dalšího stipendia nad rámec základního není překážkou. Studenti ale mají ohlašovací povinnost - přesněji viz oběžník (v dokumentech níže) a příslušný zákon (odkazovaný v oběžníku).

Identifikace doktorandů pocházejících ze zahraničí

Do studia je možné být přijat i když zahraniční uchazeč nemá přiděleno české rodné číslo. V informačním systému SIS VŠCHT Praha je studentovi přiděleno náhradní identifikační číslo, které je odvozeno od data narození. Je ale obvyklé, že doktorandovi, který je občanem třetí země, bývá české rodné číslo následně přiděleno v rámci řízení o vydání či prodloužení Povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR a vystavení biometrické karty na Ministerstvu vnitra ČR. České rodné číslo bývá uvedeno na vydané biometrické kartě, případně je možné požádat o jeho vystavení. Občané EU/EHP a Švýcarska, kteří mají volný vstup a pobyt  na území ČR mají možnost požádat o přidělení Českého rodného čísla (informace na webu Ministerstva vnitra). Toto české rodné číslo je používáno  i pro identifikaci osob v jiných systémech státní správy ČR.

V případě přidělení českého rodného čísla je nutné obratem kontaktovat děkanát, aby tento identifikátor zanesl do SIS. 

Důležité to je zejména ve chvíli, kdy bude doktorand uzavírat pracovněprávní vztah s VŠCHT Praha (pracovní úvazek, DPČ, DPP). V takové chvíli je vhodné předem ověřit jak na děkanátu, tak u personálního oddělení, jaké uživatelské účty dané osoby do informačních systémů (SIS a OK Base, případně MobIS) existují, zda se identifikátory osoby v různých systémech shodují či nikoliv. 

Pokud nejsou informace v SIS úplné, hrozí, že v informačních systémech vzniknou nezávislé duplicitní záznamy, což přináší různé problémy. Pokud už něco takového nastane, je nutné to ihned po zjištění řešit s výpočetním centrem (helpdesk@vscht.cz) a informovat personální oddělení a děkanát. 

Dokumenty

Aktualizováno: 24.11.2023 14:52, Autor: Jakub Staś

ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
A/O/962/1/2018Zdravotní pojištění doktorandů od 1. 1. 201829.01.2018

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi