Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 62518
idvazba: 74369
šablona: stranka
čas: 20.6.2024 01:13:41
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 62518
idvazba: 74369
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/plan/22310/D103'
iduzel: 62518
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/62518
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie (FCHT)

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Informace o studijním plánu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

 

Povinně volitelné předměty se dělí na dvě skupiny (moduly). V první skupině, také nazývané "modul A", jsou předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Ve druhé skupině, také nazývané "modul B", jsou odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

 

Minimální počet zapisovaných povinně volitelných předmětů celkem z obou skupin: 4 (jde o součet zapsaných předmětů z modulu A a modulu B).

 

Povinně volitelné předměty programu 1, 2
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
Kód Název předmětu P/C/L
P101003 Pokročilá anorganická chemie 3 / - / -
P101005 Fyzikální chemie anorganických soustav 3 / - / -
P101006 Elektrochemie 3 / - / -
P101007 Chemie pevných látek 3 / - / -
P110001 Fyzikální organická chemie 3 / - / -
P110003 Organická syntéza 3 / - / -
P110010 Strukturní analýza molekul 3 / - / -
P110014 Pokročilá organická chemie 3 / - / -
P112001 Fyzika polymerů 3 / - / -
P112002 Makromolekulární chemie 3 / - / -
P112003 Fyzikální chemie polymerních soustav 3 / - / -
Povinně volitelné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L
P101001 Termodynamické vlastnosti anorganických látek 3 / - / -
P101002 Pokročilá krystalochemie 3 / - / -
P107002 Spektroskopické metody studia pevných látek 3 / - / -
P108002 RTG fázová analýza 3 / - / -
P110002 Mechanismy organických reakcí 3 / - / -
P110004 Retrosyntéza 3 / - / -
P110005 Mikrovlnná chemie 3 / - / -
P110006 Fotochemie 3 / - / -
P110007 Organická chemie vybraných prvků 3 / - / -
P110008 Kvantová organická chemie 3 / - / -
P110009 Bioorganická chemie 3 / - / -
P110011 Supramolekulární chemie 3 / - / -
P110012 Stereoselektivní organické syntézy 3 / - / -
P110013 Přechodné kovy v organické syntéze 3 / - / -
P112005 Speciální syntézy polymerních materiálů 3 / - / -
P112006 Polymery pro fotoniku a elektroniku 3 / - / -
P112007 Moderní metody v analýze polymerních látek 3 / - / -
P112008 Chemické aspekty koroze a konzervace památkových objektů 3 / - / -
P126001 Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech 3 / - / -
P403017 Pokročilé metody charakterizace pevných látek 2 / 1 / -
P403018 Vibrační spektroskopie 2 / 1 / -
P403020 Pokročilé metody kvantové chemie pro interpretaci experimentu 3 / - / -

Další informace

Předměty přenositelných kompetencí (modul C) a další kurzy a semináře

Nepovinné předměty, semináře a kurzy vyučované na celoškolní úrovni zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 6.1.2022 11:28, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi