Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 62518
idvazba: 74369
šablona: stranka
čas: 20.6.2024 00:45:13
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 62518
idvazba: 74369
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/plan/22310/D106'
iduzel: 62518
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/62518
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Informace o studijním plánu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

 

Povinně volitelné předměty se dělí na dvě skupiny (moduly). V první skupině, také nazývané "modul A", jsou předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Ve druhé skupině, také nazývané "modul B", jsou odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

 

Minimální počet zapisovaných povinně volitelných předmětů celkem z obou skupin: 4 (jde o součet zapsaných předmětů z modulu A a modulu B).

 

Povinné předměty programu
Minimální počet zapisovaných předmětů: 5
Kód Název předmětu P/C/L
P036003 Vybrané kapitoly instrumentální analýzy a diagnostických metod pro památkovou péči 2 / 1 / -
P036005 Doktorské kolokvium I 1 / - / -
P064002 Metodické přístupy a etické principy péče o objekty kulturního dědictví 2 / - / -
P148003 Doktorské kolokvium III 1 / - / -
P502005 Doktorské kolokvium II 1 / - / -
Povinně volitelné předměty programu 1
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
Kód Název předmětu P/C/L
P036001 Principy a postupy restaurování výtvarných děl z porézních anorganických materiálů 3 / - / -
P036002 Principy a praktické postupy restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných děl z organických materiálů 2 / - / -
P036004 Vybrané kapitoly z dějin umění a uměleckého řemesla 3 / - / -
P064003 Restaurování a konzervování fotografických materiálů 2 / 1 / -
P106006 Mechanismy degradace kovových materiálů a metody jejich konzervace 3 / - / -
P107008 Mechanismy degradace anorganických nekovových materiálů a metody jejich konzervování 3 / - / -
P148002 Mechanismy degradace organických materiálů a metody jejich konzervování 2 / - / -
P320016 Mikrobiologie v památkové péči 2 / - / -
P502001 Neutronové aplikace ve výzkumu objektů kulturního dědictví 3 / - / -
P502002 Radiační fyzika pro studium památek 3 / - / -
P502003 Radiační metody studia památek 3 / - / -
P502004 Rentgenová fluorescenční analýza a její aplikace v památkové péči 3 / - / -

Další informace

Předměty přenositelných kompetencí (modul C) a další kurzy a semináře

Nepovinné předměty, semináře a kurzy vyučované na celoškolní úrovni zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 6.1.2022 11:28, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi