Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 62518
idvazba: 74369
šablona: stranka
čas: 20.6.2024 02:25:12
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 62518
idvazba: 74369
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/plan/22330/D305'
iduzel: 62518
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/62518
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Potraviny a přírodní produkty

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Informace o studijním plánu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

 

Povinně volitelné předměty se dělí na dvě skupiny (moduly). V první skupině, také nazývané "modul A", jsou předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Ve druhé skupině, také nazývané "modul B", jsou odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

 

Minimální počet zapisovaných povinně volitelných předmětů celkem z obou skupin: 4 (jde o součet zapsaných předmětů z modulu A a modulu B).

 

Povinně volitelné předměty programu 1, 2, 3
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
Kód Název předmětu P/C/L
P323001 Plynová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů 3 / - / -
P323002 Kapalinová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů 3 / - / -
P323003 Vývoj a optimalizace postupů v analytické laboratoři 3 / - / -
P323004 Speciální senzorická analýza 3 / - / -
P323005 Analýza stopových prvků v biologických materiálech 3 / - / -
P323006 Strategie zpracování chromatografických a spektrometrických dat 3 / - / -
P323007 Chemické a biochemické změny v potravinách a přírodních produktech 3 / - / -
P323008 Moderní trendy v izolačních a separačních metodách 3 / - / -
P323010 Speciální analýza potravin a přírodních produktů 3 / - / -
P323011 Výživa a zdraví: rizika a benefity 3 / - / -
P323012 Implementace analytických metod v krizových situacích 3 / - / -
Povinně volitelné předměty programu 4
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
Kód Název předmětu P/C/L
P216004 Analytické metody hodnocení znečištění a znečišťování ovzduší 3 / - / -
P240001 Environmentální toxikologie a ekotoxikologie 3 / - / -
P319002 Aplikovaná biologie 3 / - / -
P319005 Současné trendy v biotechnologii 3 / - / -
P319006 Environmentální biotechnologie 3 / - / -
P320001 Obecná mikrobiologie 3 / - / -
P320003 Mikrobiální ekologie 3 / - / -
P320006 Imunochemie 3 / - / -
P320007 Pokročilé zobrazovací techniky 3 / - / -
P320008 Trendy v biochemickém a mikrobiologickém výzkumu 3 / - / -
P320009 Biochemické metody 3 / - / -
P320010 Potravinářská mikrobiologie 3 / - / -
P320013 Průmyslová mikrobiologie 3 / - / -
P409003 Bioreaktory 3 / - / -

Další informace

Předměty přenositelných kompetencí (modul C) a další kurzy a semináře

Nepovinné předměty, semináře a kurzy vyučované na celoškolní úrovni zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 6.1.2022 11:28, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi