Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 62537
idvazba: 74398
šablona: stranka
čas: 20.6.2024 01:27:35
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 62537
idvazba: 74398
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci/plan/22330/D306'
iduzel: 62537
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/52779/62537
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biotechnologie léčiv

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Informace o studijním plánu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

 

Povinně volitelné předměty se dělí na dvě skupiny (moduly). V první skupině, také nazývané "modul A", jsou předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Ve druhé skupině, také nazývané "modul B", jsou odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

 

Minimální počet zapisovaných povinně volitelných předmětů celkem z obou skupin: 4 (jde o součet zapsaných předmětů z modulu A a modulu B).

 

Povinně volitelné předměty programu 1,2
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
Kód Název předmětu P/C/L
P111014 Farmakologie 2 / - / -
P319001 Bioinženýrství 3 / - / -
P319003 Mikroorganismy v biotechnologii 3 / - / -
P319004 Down-stream processing v biotechnologii 3 / - / -
P319005 Současné trendy v biotechnologii 3 / - / -
P319009 Biotechnologie ve farmacii 3 / - / -
P320001 Obecná mikrobiologie 3 / - / -
P320014 Klinická mikrobiologie 3 / - / -
Povinně volitelné předměty programu 3
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
Kód Název předmětu P/C/L
P110009 Bioorganická chemie 3 / - / -
P110015 Medicinální chemie 3 / - / -
P111004 Jednotkové operace výroby pevných lékových forem 3 / - / -
P111007 Lékové formy 3 / - / -
P126007 Nanomateriály pro bioaplikace 2 / - / -
P143005 Pokročilá strukturní bioinformatika 3 / - / -
P320007 Pokročilé zobrazovací techniky 3 / - / -
P320008 Trendy v biochemickém a mikrobiologickém výzkumu 3 / - / -
P320018 Odborný seminář z biochemie a mikrobiologie 3 / - / -
P320019 Speciální biochemie 2 / - / -
P323001 Plynová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů 3 / - / -
P323002 Kapalinová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů 3 / - / -
P323006 Strategie zpracování chromatografických a spektrometrických dat 3 / - / -
P342002 Drogy a závislosti 3 / - / -
P409003 Bioreaktory 3 / - / -
P409015 Pokročilé metody vývoje farmaceutických produktů a procesů 3 / - / -

Další informace

Předměty přenositelných kompetencí (modul C) a další kurzy a semináře

Nepovinné předměty, semináře a kurzy vyučované na celoškolní úrovni zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 7.1.2022 12:28, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi