Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Web PhD  → Zájemci o doktorské studium → Doktorské studijní programy a vypsaná témata prací → Vypsaná témata disertačních prací → Výpis vypsaných témat disertačních prací
iduzel: 63416
idvazba: 75599
šablona: stranka
čas: 24.5.2024 15:18:44
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/prace?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 63416
idvazba: 75599
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci/prace/druh/I/jazyk/cs/ustav/107'
iduzel: 63416
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/52779/63416
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ústav skla a keramiky

Elastické a termofyzikální vlastností hornin pro ukládání tepelné energie

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Dr. Dipl.-Min. Willi Pabst

Anotace


Horniny byly odjakživa důležité konstrukční materiály a v nejnovější době jsou také potenciálními kandidáty pro ukládání tepelné energie. Elastické a termofyzikální vlastnosti hornin, včetně teplotních závislostí těchto vlastností, jsou proto velmi důležité. Tato práce se zabývá elastickými a termofyzikálními vlastnostmi hornin z hlediska teoretického i experimentálního, a to nejen při pokojové teplotě, ale i při zvýšených teplotách. Cílem práce bude predikovat tyto vlastnosti na základě složení a mikrostruktury hornin, které budou určeny pomocí rentgenové difrakce a polarizační mikroskopie s obrazovou analýzou na základě stereologie, Predikce budou provedeny analyticky (pomocí vícefázových mezí) a numericky (na základě počítačem generovaných virtuálních materiálů). Následně bude provedeno srovnání těchto predikcí s experimentálními výsledky získanými metodou impulzní excitace a různými neustálenými metodami stanovení termofyzikálních vlastností.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav skla a keramiky, FCHT, VŠCHT Praha

Elastické a termofyzikální vlastností žáromateriálů pro vysokoteplotní ukládání tepelné energie

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Dr. Dipl.-Min. Willi Pabst

Anotace


Materiály jako dinas, šamot, vysokohlinité a magneziové žáromateriály jsou dobře zavedenými produkty středoevropského keramického průmyslu, a v nějnovější době se pro ně rýsuje další důležitá oblast aplikace: vysokoteplotní ukládání tepelné energie. Elastické a termofyzikální vlastnosti těchto materiálů, včetně jejich teplotních závislostí, jsou velmi důležité pro tuto aplikaci. Tato práce se zabývá elastickými a termofyzikálními vlastnostmi žáromateriálů z hlediska teoretického i exerimentálního, a to nejen při pokojové teplotě ale i při zvýšených teplotách. Cílem práce je predikovat týto vlastnosti na základě složení a mikrostruktury žáromateriálů, které se budou určovat pomocí rentgenové difrakce a polarizační mikroskopie s obrazovou analýzou na základě stereologie. Predikce budou provedeny analyticky (pomocí vícefázových mezí) a numericky (na základě počítačem generovaných virtuálních materiálů). Následně budou srovnány tyto predikce s experimentálními výsledky získanými metodou impulzní excitace a s různými neustálenými metodami stanovení termofyzikálních vlastností.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav skla a keramiky, FCHT, VŠCHT Praha

Glazury s řízenou odrazivostí

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc.

Anotace


Povrchy keramických výrobků bývají upravovány nanášením různých vrstev, nejpoužívanějšími povrchovými úpravami jsou glazury - stabilní skelné povlaky. Použitím vhodných přísad/pigmentů do glazur lze upravit konečné vlastnosti keramického výrobku např. střešní krytiny. Disertační práce bude zaměřena na přípravu glazur s řízenou odrazivostí tzv. „cool roof“ systémů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav skla a keramiky, FCHT, VŠCHT Praha

Nová udržitelná pojiva ve stavebnictví

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Martina Šídlová, Ph.D.

Anotace


V současné době je jedním z hlavních směrů výzkumu stavebních hmot nalezení postupů pro snížení energetické spotřeby a snížení emisí CO2 při jejich výrobě. Na trhu se tak vedle klasických pojiv objevuje celá řada pojiv s nižší uhlíkovou stopou. Cílem práce bude zmapovat nové trendy ve výzkumu těchto ekologických pojiv a provést sérii experimentů zabývajících se jejich trvanlivostí. Následně bude navrženo a připraveno vlastní nízkoemisní pojivo obsahující odpadní materiál české provenience, na kterém budou ověřeny jeho vlastnosti z pohledu využitelnosti ve stavebnictví.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav skla a keramiky, FCHT, VŠCHT Praha

Povrch skla: struktura, vlastnosti, modifikace

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D., DSc.

Anotace


Povrch skla je neprobádanou oblastí, přičemž jeho charakter úzce souvisí s jeho mechanickými a chemickými vlastnostmi. Práce se soustředí na přípravu povrchu modelových skel, jejich charakterizaci a modifikaci ionizujícím zářením a na interakci povrchu s vodou.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav skla a keramiky, FCHT, VŠCHT Praha

Vývoj povrchových úprav keramických artefaktů a hodnocení jejich stability

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc.

Anotace


Povrchové úpravy keramických předmětů slouží k dekoraci i ke zvýšení užitných hodnot. Historické dekory vykazují různé stupně poškození. Cíl práce bude zaměřen na hodnocení jejich stability a navržení způsobu konsolidace poškozených vrstev.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav skla a keramiky, FCHT, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 16.2.2022 00:25, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi