Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Web PhD  → Doktorské studium na VŠCHT Praha → Současní doktorandi → Doktorské studium → Výroční hodnocení → Přehled bodového hodnocení výsledků studentů DSP na VŠCHT Praha
iduzel: 60336
idvazba: 71330
šablona: stranka
čas: 20.6.2024 02:18:05
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 60336
idvazba: 71330
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/doktorske-studium/e-doktorand/bodove-hodnoceni'
iduzel: 60336
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/40769/40773/60336
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled bodového hodnocení výsledků studentů DSP na VŠCHT Praha platný od AR 2022/23

Kategorie Parametr Hodnota
Výpočet Kritérium v daném ročníku SB/(dokončený ročník+1)
Publikace Bez impakt faktoru 1
Q4 5
Q3 10
Q2 25
Q1 40
D1 50
Prvoautorství (pouze v případě, že je pouze 1 první autor) 2×BH/(n + 1)
Sdílené prvoautorství (v případě, že je m prvních autorů)* 2×BH/(n + m)
Spoluautorství BH/(n + 1)
Další výstupy Mezinárodní patent/licencovaný 30/50
Český patent/licencovaný 10/20
Kniha ve světovém jazyce 20
Kniha v nesvětovém jazyce  10
Kapitola v knize ve světovém jazyce  5
Kapitola v knize v nesvětovém jazyce 2
Užitný vzor 2
Poloprovoz 2
Ověřená technologie 2
Certifikovaná metodika 2
Funkční vzorek 0,5
Prototyp 0,5
Software 1
Prvoautorství (pouze v případě, že je pouze 1 první autor) 2×BH/(n + 1)
Sdílené prvoautorství (v případě, že je m prvních autorů)* 2×BH/(n + m)
Spoluautorství BH/(n + 1)
Konference Aktivní účast na mezinárodní konferenci ve světovém jazyce - přednáška 1
Aktivní účast na mezinárodní konferenci ve světovém jazyce - poster 0,5
Aktivní účast na jiné konferenci - přednáška 0,5
Aktivní účast na jiné konferenci - poster 0,25
Autorství** Plné body prezentující
Spoluautorství** 0
Stáž Odborný výjezd do zahraničí na ≥  3 měsíce v kuse (tzn. ne součtem dílčích pobytů) 10
Pedagogika Vedení obhájené bakalářské práce v roli vedoucího*** BH = 2
Vedení obhájené bakalářské a/nebo obhájené diplomové práce v roli konzultanta BH = 2/k

Vysvětlivky:
SB    suma bodů
BH    
bodové hodnocení
m      počet prvních autorů
n       počet autorů
k       počet konzultantů

*      Pokud je více prvních autorů, je pro správné započtení bodů ve výročním hodnocení nezbytné kontaktovat proděkana pro VaV příslušné fakulty. Sdílené prvoautorství musí být indikováno v publikaci.

**   Pokud je prvoautor odlišný od prezentujícího autora, je pro změnu započítaných bodů nutné kontaktovat proděkana pro VaV příslušné fakulty. Prezentující autor musí být indikován např. v konferenčním sborníku.

*** Možnost vedení bakalářské práce je podmíněna úvazkem na VŠCHT Praha se zařazením vědecký pracovník (čl. 21, odst. 4, Studijní a zkušební řád VŠCHT Praha).

Vybrané odlišnosti mezi aktuálním a předchozím bodovým hodnocením:

  • Nově se hodnotí pouze výstupy vzniklé v době aktuálního doktorského studia (tzn. nezapočítávají se výstupy za bakalářské, ani za navazující magisterské stupně studia).
  • Splnění předmětů v ISP nově není bodově hodnoceno.
  • Splnění základní části SDZ nově není bodově hodnoceno.
  • Výuka (např. cvičení a laboratoře) nově není bodově hodnocena.
Aktualizováno: 25.9.2023 17:06, Autor: Jan Vališ

ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
A/V/961/22/2023Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha pro ročník 2024/202520.11.202331.03.2025
A/V/961/22/2022Vyhlášení soutěže IGA pro rok 2023/2024 (včetně dodatku č. 1 - vyhlášení 2. kola SIGA)22.11.202231.03.2024

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi