Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT  → Doktorské studium na VŠCHT Praha → Současní doktorandi → Doktorské studium → Výroční hodnocení
iduzel: 40773
idvazba: 43744
šablona: stranka
čas: 24.9.2023 12:30:07
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 40773
idvazba: 43744
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/doktorske-studium/e-doktorand'
iduzel: 40773
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/40769/40773
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výroční hodnocení

Systém  E-Doktorand

V rámci Výročního hodnocení (a všech budoucích) se vědecké a pedagogické výsledky importují do nového systému automaticky z jiných aplikací/modulů. Konkrétně, vědecké výstupy z databáze OBD a pedagogické (včetně konzultací závěrečných prací a zahraničních vědeckých pobytů) ze SIS.

Do systémů je potřeba vkládat:

 1.  Vaše dosažené vědecké výsledky od posledního Výročního hodnocení (do OBD).
 2. Všechny absolvované vědecké pobyty v zahraničí během Vašeho doktorského studia (do SIS).

Ostatní výsledky se importují automaticky, není potřeba je nikam vkládat. 

ad A) Zadávání vědeckých výsledků do OBD

Základní informace/návod pro OBD naleznete na intranetu

Obecné poznámky pro zadávání autorů:

 1.  Pokud na daném vědeckém výstupu není ani u jednoho autora afiliace k VŠCHT, je potřeba po zadání autorů zkontrolovat, že nikde není zaškrtnuto pole "RIV". Pokud někde je, je potřeba ho odoznačit.
 2.  Pokud má autor z VŠCHT uvedeno více afiliací v OBD, je potřeba zkontrolovat skutečné afiliace na daném vědeckém výstupu a dle toho je v OBD upravit, tj. nadbytečné smazat pomocítlačítka "X" vpravo od afiliace.

Poznámky k jednotlivým typům výsledků:

 1. Publikace (jak evidované ve WoS nebo SCOPUS, tak neevidované):
  1. publikace v časopisech evidovaných ve WoS nebo SCOPUS za rok 2022 a dříve by měly být již v OBD, zde stačí provést pouze kontrolu, zda tam skutečně jsou
  2. některé publikace za rok 2023 již mohou také být v OBD, pokud tam jsou, není potřeba cokoli konat
  3. publikace, které nenajdete v OBD, je tam potřeba vložit. Učiňte tak prosím ve spolupráci s Vaším školitelem a nebo požádejte Vašeho školitele, aby zajistil jejich vložení. Většina publikací z roku 2023 je předpřipravena, tj. základní údaje jsou naimportovány v OBD, stačí publikaci pouze převzít. Toto se provede zadáním nové publikace a napsáním názvu dané publikace do  příslušného pole a zmáčknutím Enteru. Pokud se zobrazí Vámi požadovaná publikace, stačí kliknout na "Převzít do OBD" a pak případně vyplnit další potřebná pole. Záznam je pak potřeba uložit.
 2. Patent, kniha, kapitola v knize, užitný vzor, poloprovoz, ověřená technologie, certifikovaná metodika, funkční vzorek, prototyp, software:
  1. Nejprve zkontrolujte, zda daný výstup není v OBD evidován.
  2. Pokud není, založte ho ve spolupráci se svým školitelem nebo ho požádejte, aby zajistil jeho vložení.
 3. Přednáška nebo poster na konferenci:
  1. Nejprve zkontrolujte, zda daný výstup není v OBD evidován.
  2. Pokud není, založte ho, viz odkaz na Základní informace/návod pro OBD. Konkrétně vyberte jako typ výsledku "O_PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER" a dále pak z podnabídky "Poster" nebo  "Přednáška, odborné sdělení" 

Jiné, než výše uvedené vědecké výstupy se nehodnotí a není je tudíž potřeba do OBD vkládat.

V případě, že narazíte na jakýkoliv problém, konzultujte ho nejprve se svým školitelem, případně osobou zodpovědnou za vkládání výstupů do OBD na Vašem ústavu (pokud taková osoba existuje).

Pokud narazíte na problém se samotnou aplikací OBD, kontaktujte prosím paní doktorku Třešňákovou (Pavlina.Tresnakova@vscht.cz).

ad B) Zadávání výjezdů do SISu

Vědecké pobyty v zahraničí (stáž, účast na konferenci, …) za celou dobu Vašeho doktorského studia vložte prosím prostřednictvím modulu Evidence stáží (v záložce Pomůcky), který naleznete v aplikaci SIS. V případě účasti na konferenci zvolte Typ stáže „jiná forma stáže“. Do pole Poznámka specifikujte typ pobytu (např. název dané univerzity v případě stáže nebo název konference). Doklad o absolvování pobytu pak bude součástí samotného textu Výročního hodnocení, o kterém budete informováni v některém z dalších e-mailů.

Komentář k výročnímu hodnocení se nově vkládá pouze jako prostý text s limitem 6000 znaků včetně mezer.

V případě, že v období mezi odevzdáním výročního hodnocení v SIS a koncem ročníku dojde ke změně v některé z hodnocených kategorií (např. splněna zkouška, nová publikace/patent), požádejte zodpovědnou osobu o zanesení této zkutečnosti do patřičného systému (zkoušky-SIS, publikace/patenty-OBD) a požádejte o vrácení hodnocení. Školitel pak bude muset aktualizované hodnocení opět schválit a postoupit předsedovi oborové rady. Příloha s textovou zprávou nemá na vlastní bodové hodnocení vliv, nicméně při žádosti o aktualizaci výročního hodnocení je možné aktualizovat i tuto textovou zprávu.

Pokud narazíte na problém se samotným modulem E-doktorand, kontaktujte prosím paní inženýrku Pištěkovou (Andrea.Pistekova@vscht.cz).

Informace o hodnocení

Systém hodnocení

 

Dokumenty

Aktualizováno: 21.9.2023 16:40, Autor: Jakub Staś

ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
A/V/961/15/2023Způsob a termíny pro odevzdání podkladů pro výroční hodnocení a zprávy o výsledcích odborné činnosti studenta doktorského studijního programu30.06.2023

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi