Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT  → Doktorské studium na VŠCHT Praha → Současní doktorandi → Doktorské studium → Zahájení studia
iduzel: 40770
idvazba: 43734
šablona: stranka
čas: 24.9.2023 13:18:53
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 40770
idvazba: 43734
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/doktorske-studium/zahajeni-studia'
iduzel: 40770
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/40769/40770
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Zahájení studia

Zápisy se konají dle pokynů děkanátů a studium DSP se obvykle zahajuje 1. září, popř. dle dohody se školitelem a se studijní referentkou fakulty. Pokud dojde v průběhu studia ke změně skutečností uvedených v přihlášce ke studiu nebo u zápisu, je povinností studenta změnu neprodleně nahlásit na děkanátu fakulty. 

Každý uživatel počítačové sítě VŠCHT Praha má své osobní uživatelské jméno a heslo, které používá pro přihlašování se k síťovým službám VŠCHT Praha. Student obdrží při zápisu do studia informace, jak by měl jeho login vypadat. Při prvním přihlášení je vyžadována změna uživatelského hesla (více na webu Výpočetního centra).

Co nejdříve je nutno absolvovat školení k bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO). Se svým školitelem proberte, jaká další školení bude charakter Vaší práce vyžadovat (např. elektrozpůsobilost v elektronice, tlakové láhve, tlakové nádoby stabilní, školení řidičů vozidel do 3,5 t). Dále je nutné co nejdříve do SIS vyplnit osobní údaje a po dohodě se svým školitelem v modulu e-doktorand v SIS vyplnit i individuální studijní plán (ISP).

Studijní plán je nutno vyplnit po dohodě a na doporučení školitele. Student vybírá minimálně čtyři studijní předměty a předběžně vyplňuje i plánovaný termín jejich složení, stejně jako i plánovaný termín pro splnění konference v angličtině.

Rámcové podmínky studia DSP stanovených oborovými radami na jednotlivých fakultách včetně informace k počtu povinně-volitelných předmětů z modulu A a modulu B jsou uvedeny v dokumentech pod odkazy níže, ev. na konci stránky:

Přesnější popis zapisování povinně-volitelných předmětů do ISP v modulu e-doktorand v SIS bude zveřejněn brzy.

Elektronické vyplnění studijního plánu nově nastoupivší doktorand provádí v SIS v modulu e-doktorand. Upřesnění informací obdrží nově nastupující doktorand nejpozději bezprostředně po zápisu. Termín pro odevzdání vyplněného ISP v SIS je pro ty doktorandy, kteří se zapisují na začátku září, obvykle 20.9., ternmín pro schválení ISP školitelem následuje krátce po termínu studenta (obvykle 30.9.), proto je třeba vkládání a schválení údajů koordinovat. 
Manuál pro vkládání předmětů do ISP naleznete zde.

Formuláře: Souhlas s nakládáním s osobními údaji (viz dole na stránce)

Dokumenty

Aktualizováno: 13.9.2023 15:31, Autor: Jakub Staś

ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
Souhlas s nakládáním s osobními údaji07.08.2018
Požadavky oborových rad na sestavení ISP (počet předmětů z jednotlivých modulů)11.09.2023

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi