Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 65656
idvazba: 78755
šablona: stranka
čas: 20.6.2024 00:17:46
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 65656
idvazba: 78755
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu/plan/22310/D102'
iduzel: 65656
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/65652/65656
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie a technologie materiálů

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Informace o studijním plánu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

 

Povinně volitelné předměty se dělí na dvě skupiny (moduly). V první skupině, také nazývané "modul A", jsou předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Ve druhé skupině, také nazývané "modul B", jsou odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

 

Minimální počet zapisovaných povinně volitelných předmětů celkem z obou skupin: 4 (jde o součet zapsaných předmětů z modulu A a modulu B).

 

Povinně volitelné předměty programu 1, 2
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
Kód Název předmětu P/C/L
P106001 Teorie korozních procesů 3 / - / -
P106002 Nauka o kovech 3 / - / -
P106003 Teorie metalurgických procesů 3 / - / -
P106004 Fyzika kovových materiálů 3 / - / -
P106005 Fyzikální metalurgie 3 / - / -
P107001 Nové technologie v oboru skla a keramiky 3 / - / -
P107002 Spektroskopické metody studia pevných látek 3 / - / -
P107003 Kinetika a mechanismy vysokoteplotních procesů 3 / - / -
P107004 Skelné a sklokeramické materiály v lékařství a farmacii 3 / - / -
P107005 Struktura skelného stavu 3 / - / -
P107006 Teorie a charakterizace disperzních systémů a heterogenních materiálů 3 / - / -
P108001 Mineralogie 3 / - / -
P108002 RTG fázová analýza 3 / - / -
P112001 Fyzika polymerů 3 / - / -
P112003 Fyzikální chemie polymerních soustav 3 / - / -
P126001 Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech 3 / - / -
P126002 Pokročilé materiály a jejich charakterizace 3 / - / -
P126003 Biomateriály 3 / - / -
P126004 Pokročilá kvantová mechanika 3 / - / -
P141001 Experimentální a matematické modely tavicího procesu skel 3 / - / -
Povinně volitelné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L
P107007 Mezinárodní letní/zimní škola zaměřená na chemie skla nebo keramiky 2 / 1 / -
P112004 Polymerní materiály v lékařství a farmacii 3 / - / -
P126005 Experimentální metody získávání termodynamických dat pevných látek 2 / 1 / -
P126006 Termodynamické modelování procesů přípravy a zpracování materiálů 2 / 1 / -
P402004 Nanotechnologie: základní principy a využití 3 / - / -
P403006 Koloidní a povrchová chemie 2 / 1 / -
P403017 Pokročilé metody charakterizace pevných látek 2 / 1 / -
P413009 Moderní metody aplikované matematiky 3 / - / -

Další informace

Předměty přenositelných kompetencí (modul C) a další kurzy a semináře

Nepovinné předměty, semináře a kurzy vyučované na celoškolní úrovni zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 25.8.2022 15:42, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi