Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 65656
idvazba: 78755
šablona: stranka
čas: 20.6.2024 01:10:28
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 65656
idvazba: 78755
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu/plan/22310/D105'
iduzel: 65656
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/65652/65656
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Léčiva a biomateriály

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Informace o studijním plánu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

 

Povinně volitelné předměty se dělí na dvě skupiny (moduly). V první skupině, také nazývané "modul A", jsou předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Ve druhé skupině, také nazývané "modul B", jsou odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

 

Minimální počet zapisovaných povinně volitelných předmětů celkem z obou skupin: 4 (jde o součet zapsaných předmětů z modulu A a modulu B).

 

Povinně volitelné předměty programu 1, 2, 3
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
Kód Název předmětu P/C/L
P108003 Pokročilá RTG strukturní krystalografie 2 / - / -
P110014 Pokročilá organická chemie 3 / - / -
P110015 Medicinální chemie 3 / - / -
P110025 Návrh a vývoj léčiv 2 / - / -
P110026 Čistící a identifikační metody ve výzkumu a vývoji farmak 3 / - / -
P111004 Jednotkové operace výroby pevných lékových forem 3 / - / -
P111007 Lékové formy 3 / - / -
P111013 Průmyslová syntéza speciálních chemikálií 2 / - / -
P111014 Farmakologie 2 / - / -
P112002 Makromolekulární chemie 3 / - / -
P402002 Chemometrika 2 / 1 / -
P403018 Vibrační spektroskopie 2 / 1 / -
P409003 Bioreaktory 3 / - / -
P409015 Pokročilé metody vývoje farmaceutických produktů a procesů 3 / - / -
Povinně volitelné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L
P101007 Chemie pevných látek 3 / - / -
P110003 Organická syntéza 3 / - / -
P110004 Retrosyntéza 3 / - / -
P111002 Texturní vlastnosti porézních látek 3 / - / -
P111005 Reaktorové inženýrství 3 / - / -
P112004 Polymerní materiály v lékařství a farmacii 3 / - / -
P112010 Makromolekulární systémy pro cílený transport a řízené uvolňování léčiv - / - / -
P126003 Biomateriály 3 / - / -
P126007 Nanomateriály pro bioaplikace 2 / - / -
P143001 Pokročilá chemoinformatika 3 / - / -
P319003 Mikroorganismy v biotechnologii 3 / - / -
P319009 Biotechnologie ve farmacii 3 / - / -
P320001 Obecná mikrobiologie 3 / - / -
P320006 Imunochemie 3 / - / -
P320019 Speciální biochemie 2 / - / -
P402004 Nanotechnologie: základní principy a využití 3 / - / -
P402005 Separační metody pro doktorandy 2 / 1 / -
P402008 Supramolekulární chemie 2 / 1 / -
P402015 Senzorová analýza pro doktorandy 2 / 1 / -
P402018 Odhalování padělků (léčiv, kosmetiky, potravin) 2 / 1 / -
P402019 Chiroptická spektroskopie 2 / 1 / -
P402020 Molekulová spektroskopie 2 / 1 / -
P403001 Molekulární modelování a simulace 2 / 1 / -
P403003 Odhad fyzikálně chemických vlastností ze struktury molekuly 2 / 1 / -
P403006 Koloidní a povrchová chemie 2 / 1 / -
P409012 Sypké hmoty 3 / - / -
P409016 Mikrochemické inženýrství pro doktorandy 2 / - / -
P409017 Inženýrství polymerů pro biomedicínu 2 / - / -
P445002 Zpracování obrazů 3 / - / -
P445013 Pokročilé metody zpracování signálů pro doktorandy 3 / - / -

Další informace

Předměty přenositelných kompetencí (modul C) a další kurzy a semináře

Nepovinné předměty, semináře a kurzy vyučované na celoškolní úrovni zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 25.8.2022 15:42, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi