Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 65656
idvazba: 78755
šablona: stranka
čas: 28.5.2023 16:13:47
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 65656
idvazba: 78755
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu/plan/22310/D107'
iduzel: 65656
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/65652/65656
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bioinformatika

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Informace o studijním plánu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

 

Povinně volitelné předměty se dělí na dvě skupiny (moduly). V první skupině, také nazývané "modul A", jsou předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Ve druhé skupině, také nazývané "modul B", jsou odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

 

Minimální počet zapisovaných povinně volitelných předmětů celkem z obou skupin: 4 (jde o součet zapsaných předmětů z modulu A a modulu B).

 

Kód Název předmětu P/C/L
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
P143001 Pokročilá chemoinformatika 3 / - / -
P143002 Systémová biologie 3 / - / -
P143003 Pokročilé biomolekulární modelování 3 / - / -
P143004 Sémantický web v chemii a biologii 3 / - / -
P143005 Pokročilá strukturní bioinformatika 3 / - / -
P500001 Text mining 3 / - / -
P500002 Algoritmy výpočetní genomiky 3 / - / -
Povinně volitelné
P320001 Obecná mikrobiologie 3 / - / -
P320002 Molekulární podstata interakcí bakterií s hostiteli 3 / - / -
P320003 Mikrobiální ekologie 3 / - / -
P320004 Speciální enzymologie 3 / - / -
P320005 Biofyzikální chemie 3 / - / -
P320006 Imunochemie 3 / - / -
P320007 Pokročilé zobrazovací techniky 3 / - / -
P320008 Trendy v biochemickém a mikrobiologickém výzkumu 3 / - / -
P402001 Počítačová simulace vlastností molekul 2 / 1 / -
P403001 Molekulární modelování a simulace 2 / 1 / -
P403005 Pokročilé metody molekulové dynamiky 2 / 1 / -
P413001 Teorie grafů a její aplikace 3 / - / -
P413002 Numerická lineární algebra 3 / - / -
P445001 Numerická analýza a počítačová grafika 3 / - / -
P445002 Zpracování obrazů 3 / - / -
P445003 Analýza vícerozměrných biomedicínských dat 3 / - / -
P445004 Počítačová inteligence 3 / - / -
P500003 Information retrieval 3 / - / -

Další informace

Předměty přenositelných kompetencí (modul C) a další kurzy a semináře

Nepovinné předměty, semináře a kurzy vyučované na celoškolní úrovni zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 25.8.2022 15:42, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi