Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 65656
idvazba: 78755
šablona: stranka
čas: 4.10.2023 03:06:55
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 65656
idvazba: 78755
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu/plan/22310/DD101'
iduzel: 65656
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/65652/65656
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie a chemické technologie (double degree)

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Informace o studijním plánu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

 

Povinně volitelné předměty se dělí na dvě skupiny (moduly). V první skupině, také nazývané "modul A", jsou předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Ve druhé skupině, také nazývané "modul B", jsou odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

 

Minimální počet zapisovaných povinně volitelných předmětů celkem z obou skupin: 4 (jde o součet zapsaných předmětů z modulu A a modulu B).

 

POZOR - pro double degree programy platí, že minimální počty zapisovaných předmětů můžou být odlišné (nižší) než zde uvedené. U double degree programů jde vždy o individuální posouzení v rámci dané spolupráce se zahraniční univerzitou.

 

Kód Název předmětu P/C/L
Předměty modulu A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
P105009 Navrhování chemických a separačních procesů 2 / 1 / -
P105010 Fázové a chemické rovnováhy v chemické technologii 3 / - / -
P111005 Reaktorové inženýrství 3 / - / -
Předměty modulu B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
P105001 Elektrochemické inženýrství 3 / - / -
P105002 Reaktivita a strukturní charakteristiky pevných látek 3 / - / -
P105003 Měřící techniky v elektrochemii 3 / - / -
P105007 Teoretické základy elektrochemických technik 3 / - / -
P105008 Spektroskopická charakterizace heterogenních katalyzátorů 3 / - / -
P105011 Experimentální techniky v elektrochemii, fotoelektrochemi a fotokatalýze 3 / - / -
P105012 Anorganická technologie pro doktorandy 3 / - / -
P111002 Texturní vlastnosti porézních látek 3 / - / -
P111003 Mikrostruktura tuhých látek a transportní jevy 3 / - / -
P111004 Jednotkové operace výroby pevných lékových forem 3 / - / -
P111006 Organická technologie pro doktorandy 3 / - / -
P215001 Petrochemie 3 / - / -
P413003 Numerické metody pro inženýry 3 / - / -
Povinné předměty
P965002 Obhajoba disertační práce - / - / -
P965003 Státní doktorská zkouška - / - / -

Další informace

Předměty přenositelných kompetencí (modul C) a další kurzy a semináře

Nepovinné předměty, semináře a kurzy vyučované na celoškolní úrovni zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 25.8.2022 15:42, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi