Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 65656
idvazba: 78755
šablona: stranka
čas: 22.2.2024 05:58:47
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 65656
idvazba: 78755
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu/plan/22330/D301'
iduzel: 65656
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/65652/65656
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Mikrobiologie

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Informace o studijním plánu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

 

Povinně volitelné předměty se dělí na dvě skupiny (moduly). V první skupině, také nazývané "modul A", jsou předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Ve druhé skupině, také nazývané "modul B", jsou odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

 

Minimální počet zapisovaných povinně volitelných předmětů celkem z obou skupin: 4 (jde o součet zapsaných předmětů z modulu A a modulu B).

 

Kód Název předmětu P/C/L
Předměty modulu A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
P320001 Obecná mikrobiologie 3 / - / -
P320002 Molekulární podstata interakcí bakterií s hostiteli 3 / - / -
P320003 Mikrobiální ekologie 3 / - / -
P320006 Imunochemie 3 / - / -
P320007 Pokročilé zobrazovací techniky 3 / - / -
P320008 Trendy v biochemickém a mikrobiologickém výzkumu 3 / - / -
P320009 Biochemické metody 3 / - / -
P320010 Potravinářská mikrobiologie 3 / - / -
P320012 Virologie 3 / - / -
P320013 Průmyslová mikrobiologie 3 / - / -
P320014 Klinická mikrobiologie 3 / - / -
P320018 Odborný seminář z biochemie a mikrobiologie 3 / - / -
Kód Název předmětu P/C/L
Předměty modulu B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
P143001 Pokročilá chemoinformatika 3 / - / -
P143002 Systémová biologie 3 / - / -
P217003 Biologické čištění odpadních vod a jejich opětovné použití 3 / - / -
P240001 Environmentální toxikologie a ekotoxikologie 3 / - / -
P240005 Moderní analytické metody složek životního prostředí 3 / - / -
P319003 Mikroorganismy v biotechnologii 3 / - / -
P319006 Environmentální biotechnologie 3 / - / -
P320005 Biofyzikální chemie 3 / - / -
P320011 Experimentální techniky strukturní biologie 3 / - / -
P323001 Plynová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů 3 / - / -
P323002 Kapalinová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů 3 / - / -
P323006 Strategie zpracování chromatografických a spektrometrických dat 3 / - / -
P323008 Moderní trendy v izolačních a separačních metodách 3 / - / -
P323010 Speciální analýza potravin a přírodních produktů 3 / - / -
P342005 Moderní separační metody s hmotnostní detekcí 3 / - / -
Kód Název předmětu P/C/L
Povinné předměty
P352050 Studentská vědecká konference - / - / -
P352054 Základní část SDZ - / - / -

Další informace

Předměty přenositelných kompetencí (modul C) a další kurzy a semináře

Nepovinné předměty, semináře a kurzy vyučované na celoškolní úrovni zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 25.8.2022 15:42, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi