Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 65656
idvazba: 78755
šablona: stranka
čas: 6.6.2023 04:34:04
verze: 5316
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 65656
idvazba: 78755
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu/plan/22330/D303'
iduzel: 65656
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/65652/65656
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie a technologie potravin

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Informace o studijním plánu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

 

Povinně volitelné předměty se dělí na dvě skupiny (moduly). V první skupině, také nazývané "modul A", jsou předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Ve druhé skupině, také nazývané "modul B", jsou odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

 

Minimální počet zapisovaných povinně volitelných předmětů celkem z obou skupin: 4 (jde o součet zapsaných předmětů z modulu A a modulu B).

 

Kód Název předmětu P/C/L
Povinné předměty
P965002 Obhajoba disertační práce - / - / -
P965003 Státní doktorská zkouška - / - / -
Povinně volitelné
P321001 Reologie v cereální technologii 3 / - / -
P321002 Polysacharidy, jejich vlastnosti a využití 3 / - / -
P321003 Pokroky procesů potravinářských výrob 3 / - / -
P322001 Bakterie mléčného kvašení 3 / - / -
P322002 Chemie tenzidů a technologie detergentů 3 / - / -
P322003 Chemie a technologie kosmetiky 3 / - / -
P322004 Fyzikálně-chemické vlastnosti potravin 3 / - / -
P324001 Trendy v konzervaci potravin 2 / 1 / -
P324002 Obaly a obalová technika v potravinářském průmyslu 2 / 1 / -
P324004 Kvalita potravinářských surovin 2 / 1 / -
P324005 Systémy managementu kvality a bezpečnosti v agropotravinářském sektoru 3 / - / -
P352001 Pokroky v technologii oboru 2 / 1 / -
P352002 Procesní chemie a procesní analýza potravinářských výrob 2 / 1 / -
Povinně volitelné
P110003 Organická syntéza 3 / - / -
P217006 Úprava pitné vody 3 / - / -
P319003 Mikroorganismy v biotechnologii 3 / - / -
P319005 Současné trendy v biotechnologii 3 / - / -
P320001 Obecná mikrobiologie 3 / - / -
P320004 Speciální enzymologie 3 / - / -
P323004 Speciální senzorická analýza 3 / - / -
P342005 Moderní separační metody s hmotnostní detekcí 3 / - / -
P342006 Pokročilé NMR techniky v bioorganické chemii 2 / 1 / -
P402002 Chemometrika 2 / 1 / -
P403006 Koloidní a povrchová chemie 2 / 1 / -
P413003 Numerické metody pro inženýry 3 / - / -
P444009 Pokročilé metody měření v experimentální fyzice a chemii 3 / - / -
P445005 Modelování procesů 3 / - / -

Další informace

Předměty přenositelných kompetencí (modul C) a další kurzy a semináře

Nepovinné předměty, semináře a kurzy vyučované na celoškolní úrovni zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 25.8.2022 15:42, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi