Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 65656
idvazba: 78755
šablona: stranka
čas: 28.5.2023 14:35:28
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 65656
idvazba: 78755
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu/plan/22340/D402'
iduzel: 65656
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/65652/65656
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie (FCHI)

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Informace o studijním plánu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

 

Povinně volitelné předměty se dělí na dvě skupiny (moduly). V první skupině, také nazývané "modul A", jsou předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Ve druhé skupině, také nazývané "modul B", jsou odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

 

Minimální počet zapisovaných povinně volitelných předmětů celkem z obou skupin: 4 (jde o součet zapsaných předmětů z modulu A a modulu B).

 

Kód Název předmětu P/C/L
Povinné předměty
P965002 Obhajoba disertační práce - / - / -
P965003 Státní doktorská zkouška - / - / -
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 3
P402001 Počítačová simulace vlastností molekul 2 / 1 / -
P402002 Chemometrika 2 / 1 / -
P402003 Nové techniky molekulové spektroskopie 2 / 1 / -
P402005 Separační metody pro doktorandy 2 / 1 / -
P402006 Atomová spektroskopie 2 / 1 / -
P402009 Teoretické základy analytické chemie - simulace a fitování 2 / 1 / -
P402010 Molekulární fyzikální chemie, Pauliho princip a symetrie 2 / 1 / -
P402012 Moderní metody chemické fyziky I 2 / 1 / -
P402013 Moderní metody chemické fyziky II 2 / 1 / -
P402014 Vícerozměrné statistické metody 2 / 1 / -
P402015 Senzorová analýza pro doktorandy 2 / 1 / -
P402016 Vysocerozlišená spektroskopie 2 / 1 / -
P402019 Chiroptická spektroskopie 2 / 1 / -
P402020 Molekulová spektroskopie 2 / 1 / -
P403001 Molekulární modelování a simulace 2 / 1 / -
P403002 Statistická termodynamika 3 / - / -
P403004 Fázové rovnováhy 2 / 1 / -
P403006 Koloidní a povrchová chemie 2 / 1 / -
P403007 Transportní a membránové procesy 2 / 1 / -
P403011 Chemická kinetika 2 / 1 / -
P403012 Elektrochemie 3 / - / -
P403019 Pokročilá kvantová mechanika pro chemiky 2 / 1 / -
P403024 Stavové chování a základy termodynamiky 2 / 1 / -
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
P402004 Nanotechnologie: základní principy a využití 3 / - / -
P402008 Supramolekulární chemie 2 / 1 / -
P402017 Molekulární inženýrství 3 / - / -
P402018 Odhalování padělků (léčiv, kosmetiky, potravin) 2 / 1 / -
P403003 Odhad fyzikálně chemických vlastností ze struktury molekuly 2 / 1 / -
P403008 Základní fyzikálně chemické veličiny a jejich měření 2 / 1 / -
P403010 Chemická termodynamika pro zpracování ropy 2 / 1 / -
P403013 Fyzikální chemie polymerních soustav 2 / 1 / -
P403014 Fyzikální chemie pro technologickou praxi 2 / 1 / -
P403015 Statistické zpracování experimentálních dat 2 / 1 / -
P403016 Úvod do moderní teorie fázových přechodů 3 / - / -
P403017 Pokročilé metody charakterizace pevných látek 2 / 1 / -
P403018 Vibrační spektroskopie 2 / 1 / -
P445013 Pokročilé metody zpracování signálů pro doktorandy 3 / - / -

Další informace

Předměty přenositelných kompetencí (modul C) a další kurzy a semináře

Nepovinné předměty, semináře a kurzy vyučované na celoškolní úrovni zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 25.8.2022 15:42, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi