Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 65654
idvazba: 78753
šablona: stranka
čas: 6.6.2023 05:30:25
verze: 5316
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 65654
idvazba: 78753
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu/program/22330/AD301'
iduzel: 65654
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/65652/65654
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Microbiology

Microbiology

The purpose of the study programme is to train specialists with a comprehensive understanding of microbial populations, their activity, phylogenetic and metabolic diversity, mechanisms controlling targeted changes of their genetic information or chemical principles affecting the relationship within microbial communities. The study programme is based on the combination of various forms of tuition and laboratory research, with the main emphasis on independence, initiative and critical approach of students. Alumni of this study programme should be able to routinely use any of the acquired knowledge, skills and competences for industrial or other applications.

Uplatnění

Alumni of this study programme should have a comprehensive microbiological, biochemical and engineering background that will enable them to fully understand the microbial world. They will dispose of deep theoretical insight as well as practical skills in all key areas of microbiology, including biochemistry of microorganisms, molecular biology, genetic engineering and other closely related fields. The alumni of the study programme will find employment in all areas of biotechnology, food, pharmaceutical or chemical industry, in clinical laboratories, in the field of environmental sciences and agriculture. Last but not least, the alumni should be highly competent to work in academia.

Detaily programu

Jazyk výuky anglický
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Bc. Ondřej Uhlík, Ph.D.
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0511D130022
VŠCHT kód AD301
Počet vypsaných témat 1

Vypsané disertační práce pro rok 2023/24

Houby jako centrální motor koloběhu arsenu v přírodě

Garantující pracoviště: Ústav biochemie a mikrobiologie
Školitel: Ing. Tereza Leonhardt, Ph.D.

Anotace


Arsen se do životního prostředí dostává z antropogenních i přírodních zdrojů a jeho toxicita závisí na jeho formě, kdy anorganické formy jsou toxičtější než organické. Při přeměně těchto forem hrají roli nejen bakterie, jejichž detoxikační aparát je již dobře zmapovaný, ale také houby, jejichž role v přeměnách arsenových specií je zatím téměř neznámá, ačkoli v lesních ekosystémech tvoří nezanedbatelnou složku bioty a intenzivně se účastní koloběhu prvků v prostředí. Vycházíme-li z tezí, že (i) abundance bakteriálních genů účastnících se přeměn As často koreluje se zvýšeným obsahem As v půdě a (ii) diverzita bakteriálních druhů je snížená v půdě kolonizované houbovým myceliem je nasnadě tato hypotéza: Přítomnost As-hyperakumulujících hub zvyšuje obsah As v půdě a tím ovlivňuje zastoupení bakteriálních genů účastnících se přeměn As i bakteriálních taxonů jako takových. Tato hypotéza bude zkoumána pomocí metod sekvenování nové generace, kdy bude zkoumáno jak taxonomické složení (pomocí 16S rDNA), tak ne/přítomnost bakteriálních genů účastnících se přeměn As (arsM, aioAB, arxAB, arsB, acr3). Cílem této disertační práce je tedy podrobnější pohled na souhru houby – bakterie při přeměně As specií a objasnění důležitosti hub při přeměnách As z toxických na netoxické formy.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biochemie a mikrobiologie, FPBT, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 25.8.2022 15:42, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi