Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 65654
idvazba: 78753
šablona: stranka
čas: 28.5.2023 16:16:18
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 65654
idvazba: 78753
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu/program/22330/ADD304'
iduzel: 65654
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/65652/65654
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biochemistry and Bioorganic Chemistry (double degree)

Biochemistry and Bioorganic Chemistry (double degree)

Joint study programme with foreign universities - two diplomas for one study.

 

The aim of this programme is to prepare highly qualified professionals capable of independent scientific work, who will be involved in the implementation of new visions and methods in practice or will continue their scientific work at universities and scientific institutes and thus contribute to clarifying the functional principles of living organisms. The programme Biochemistry and Bioorganic Chemistry was created by merging two fields of chemistry. In this way, it will educate specialists preferentially oriented either to biochemistry or to bioorganic chemistry. The common denominator of both fields is to identify the chemical nature of important processes in living organisms, to study the relationship between the structure and biological activity of biopolymers, as well as natural organic compounds or their synthetic analogues.

Uplatnění

Graduates of this programme are able to apply their knowledge in various fields such as biochemistry, cell biology and molecular genetics, microbiology, organic chemistry and chemistry of natural compounds (in relation to the dissertation topic). Based on the acquired knowledge, the student is able to plan the research project independently, critically assess the risks of the proposed procedures and apply innovative research methods. Another acquired competency of the graduate is the pedagogical and managerial experience due to involvment in teaching of bachelor and master programs, primarily in the role of assistants in laboratory courses and consultations of bachelor and master theses. Theoretical, experimental, pedagogical and managerial experience predispose the graduates to creative scientific and research activities, which is increasingly sought at various institutions of the institutes of the Academy of Sciences of the Czech Republic, universities, medical facilities, pharmaceutical companies and state and private research laboratories in the Czech Republic and abroad, dealing with problems in the field of biochemistry and bioorganic chemistry.

Detaily programu

Jazyk výuky anglický
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia prezenční , kombinovaná
Garant studia prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.
Místo studia Praha
Kapacita 5 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0512D130012
VŠCHT kód ADD304
Počet vypsaných témat 2

Vypsané disertační práce pro rok 2023/24

Formulace radiosensitizujících nanoléčiv a jejich cílení na nádorové buňky

Garantující pracoviště: École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, France
Ústav biochemie a mikrobiologie
Školitel: doc. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D.

Anotace


Rakovina zůstává celosvětově významnou zdravotní hrozbou a příčinou úmrtí. Asi 50 % onkologických pacientů v západní společnosti podstupuje radioterapii jako součást léčby. Tato metoda je vysoce účinná, ale způsobuje významné poškození okolní zdravé tkáně. Naproti tomu fotodynamická terapie rakoviny (PDT) je málo využívaná metoda kombinující viditelné světlo a netoxické fotosenzibilizující léčivo ke specifické eliminaci rakovinné tkáně. Aplikace PDT je bohužel omezena pouze na dobře dostupná místa. Rentgenem indukovaná PDT (X-PDT) je nová, zatím preklinická kombinace obou metod kombinující hlubokou penetraci ionizujícího záření s lokalizovaným senzibilizačním účinkem léčiva. X-PDT zachovává výhody obou metod a odstraňuje jejich nevýhody. Oktaedrické molybdenové klastry jsou fotosenzibilizátory indukované modrým světlem a jejich fyzikálně-chemické vlastnosti lze jedinečně ladit změnami vnějších ligandů. Naše laboratoř prokázala, že jde také o vysoce účinné radiosenzitizéry na bázi X-PDT, zejména ve formě nanočástic. Aby se mohly z molybdenových klastrů stát životaschopná léčiva, je třeba vyřešit několik problémů, . Cílem této práce je připravit nanočástice z molybdenových klastrů s různým ligandem a modifikovat je lipidy, surfaktanty, polysacharidy nebo biokompatibilními polymery. Kromě toho budou částice cíleny na specifické rakovinné buňky prostřednictvím peptidů, aptamerů nebo jiných specifických ligandů. Absorpce, lokalizace, toxicita ve tmě, fototoxicita, produkce reaktivních forem kyslíku a radiotoxická účinnost částic budou zkoumány pomocí rakovinných buněčných linií buď ve standardních 2D kulturách nebo ve formě 3D sféroidů. Kromě toho bude ke stanovení účinnosti částic v hypoxii, která je přirozeně přítomná v nádorech, použita hypoxická komora. Dále bude zkoumána i imunotoxicita částic pomocí in vitro modelů makrofágů (zánět) a bazofilů (alergie). Nejslibnější formulace budou zkoumány in vivo pomocí myších modelů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biochemie a mikrobiologie, FPBT, VŠCHT Praha

Produkce antibakteriálních peptidů z mořských ogranismů a hodnocení jejich biologické aktivity

Garantující pracoviště: UiT Norges arktiske universitet, Norway
Ústav biochemie a mikrobiologie
Školitel: prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
Professor Klara Stensvåg, PhD

Anotace


Návrh bakteriálního expresního systému pro produkci existujících antibakteriálních peptidů identifikovaných v laboratoři prof. Stensvåg na Universitě v Tromso. Nejprve je nutné překonat problémy toxicity buď fúzí s proteinem nebo sekrecí dosaženou fúzí peptidů s transportní sekvencí. Dalším krokem je přechod na vyšší produkci a purifikaci pro funkční studie (pull down s lyzátem bakteriálních buněk). Izolované produkty budou použity pro analýzu biologické aktivity zaměřené proti bakteriálním a kvasinkovým buňkám, včetně biofilmů a stanovení imunomodulačních účinků. Následně je plánována studie mechanismů vedoucích k inhibici.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biochemie a mikrobiologie, FPBT, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 25.8.2022 15:42, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi