Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 65654
idvazba: 78753
šablona: stranka
čas: 28.5.2023 14:05:53
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 65654
idvazba: 78753
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu/program/22330/DD304'
iduzel: 65654
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/65652/65654
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biochemie a bioorganická chemie (double degree)

Biochemie a bioorganická chemie (double degree)

Cílem tohoto programu je ve spolupráci s Ecole nationale superieure de chimie de Rennes, Francie, a UiT the Arctic university of Norway, Tromsø, Norsko, připravit vysoce kvalifikované odborníky schopné samostatné vědecké práce, kteří se budou podílet na zavádění nových vizí a moderních postupů do praxe nebo budou pokračovat ve své vědecké činnosti na vysokých školách a vědeckých ústavech a budou tak přispívat k objasňování principů fungování živých organismů. Program Biochemie a bioorganická chemie vznikl sloučením dvou oborů chemie. Bude tak vychovávat odborníky orientované více na biochemii nebo na bioorganickou chemii. Společným jmenovatelem těchto oborů je poznávání chemické podstaty důležitých pochodů v živých organismech, studium vztahu mezi strukturou a biologickou aktivitou biopolymerů, ale i přírodních organických látek nebo jejich syntetických analog.

Uplatnění

Absolvent tohoto programu je schopen v praxi uplatnit znalosti z různých oborů jako je biochemie, buněčná biologie a molekulární genetika, mikrobiologie, organická chemie a chemie přírodních látek (ve vazbě na téma disertační práce). Na základě získaných znalostí dokáže samostatně plánovat výzkumný projekt, kriticky hodnotit rizika navržených postupů a uplatňovat inovativní postupy ve výzkumu. Další získanou kompetencí absolventa je zkušenost s pedagogickou a manažerskou činností v rámci zapojení do výuky bakalářských a magisterských programů především v roli asistentů při laboratorních cvičeních a při konzultacích bakalářských a diplomových prací. Teoretické, experimentální, pedagogické a manažerské zkušenosti absolventy předurčují k tvůrčí vědecko-výzkumné činnosti, která je stále více žádána na nejrůznějších pracovištích ústavů akademie věd ČR, vysokých škol, zdravotnických zařízení, farmaceutických firem a státních i soukromých výzkumných laboratoří v ČR i v zahraničí, které se zabývají problematikou z oblasti biochemie a bioorganické chemie.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia prezenční , kombinovaná
Garant studia prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.
Místo studia Praha
Kapacita 5 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0512D130011
VŠCHT kód DD304
Počet vypsaných témat 1

Vypsané disertační práce pro rok 2023/24

Formulace radiosensitizujících nanoléčiv a jejich cílení na nádorové buňky

Garantující pracoviště: École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, France
Ústav biochemie a mikrobiologie
Školitel: doc. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D.
Dr Gilles Dollo, Pharm.D., Ph.D.

Anotace


Rakovina zůstává celosvětově významnou zdravotní hrozbou a příčinou úmrtí. Asi 50 % onkologických pacientů v západní společnosti podstupuje radioterapii jako součást léčby. Tato metoda je vysoce účinná, ale způsobuje významné poškození okolní zdravé tkáně. Naproti tomu fotodynamická terapie rakoviny (PDT) je málo využívaná metoda kombinující viditelné světlo a netoxické fotosenzibilizující léčivo ke specifické eliminaci rakovinné tkáně. Aplikace PDT je bohužel omezena pouze na dobře dostupná místa. Rentgenem indukovaná PDT (X-PDT) je nová, zatím preklinická kombinace obou metod kombinující hlubokou penetraci ionizujícího záření s lokalizovaným senzibilizačním účinkem léčiva. X-PDT zachovává výhody obou metod a odstraňuje jejich nevýhody. Oktaedrické molybdenové klastry jsou fotosenzibilizátory indukované modrým světlem a jejich fyzikálně-chemické vlastnosti lze jedinečně ladit změnami vnějších ligandů. Naše laboratoř prokázala, že jde také o vysoce účinné radiosenzitizéry na bázi X-PDT, zejména ve formě nanočástic. Aby se mohly z molybdenových klastrů stát životaschopná léčiva, je třeba vyřešit několik problémů, . Cílem této práce je připravit nanočástice z molybdenových klastrů s různým ligandem a modifikovat je lipidy, surfaktanty, polysacharidy nebo biokompatibilními polymery. Kromě toho budou částice cíleny na specifické rakovinné buňky prostřednictvím peptidů, aptamerů nebo jiných specifických ligandů. Absorpce, lokalizace, toxicita ve tmě, fototoxicita, produkce reaktivních forem kyslíku a radiotoxická účinnost částic budou zkoumány pomocí rakovinných buněčných linií buď ve standardních 2D kulturách nebo ve formě 3D sféroidů. Kromě toho bude ke stanovení účinnosti částic v hypoxii, která je přirozeně přítomná v nádorech, použita hypoxická komora. Dále bude zkoumána i imunotoxicita částic pomocí in vitro modelů makrofágů (zánět) a bazofilů (alergie). Nejslibnější formulace budou zkoumány in vivo pomocí myších modelů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biochemie a mikrobiologie, FPBT, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 25.8.2022 15:42, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi