Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 65654
idvazba: 78753
šablona: stranka
čas: 28.5.2023 14:19:41
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 65654
idvazba: 78753
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu/program/22340/AD403'
iduzel: 65654
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/65652/65654
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Molecular chemical physics and sensorics

Molecular chemical physics and sensorics

Doktorský program, Fakulta chemicko-inženýrská

The aim of the doctoral study programme Molecular Chemical Physics and Sensors is to prepare highly qualified specialists in the interdisciplinary fields of molecular chemical physics and sensorics. The main areas of study of this programme are related to knowledge of quantum physics and quantum chemistry, optics, electronics, vacuum physics, spectroscopy, modelling of molecules and molecular processes, and theoretical and experimental methods of studying nanostructures. As part of this study, PhD students will be prepared for independent research work in laboratories as well as for managerial positions at various levels, both in the public institutions and in the private sector. The aim of the doctoral study programme is to deepen and broaden students' knowledge so that they can combine experimental work with computational models and analyze large multivariate datasets with the aim of qualified evaluation of information and formulation of appropriate conclusions.

Uplatnění

Graduates of the doctoral study programme Molecular Chemical Physics and Sensorics will have both deep theoretical knowledge and extensive experimental experience in chemical-physical disciplines (quantum theory, optics, optoelectronics, spectroscopy, computational chemistry and modelling of molecular and supramolecular systems, etc.). Graduates will be prepared for highly creative work in interdisciplinary teams dealing with molecular chemical physics, sensorics, spectroscopy, computational chemistry and nanostructure research, they will be able to communicate with experts in the field of measurement and control technology, physical and analytical chemistry, computer data evaluation or material research. Graduates will have extensive experience in communicating specialised knowledge in the form of written / electronic texts, especially in English, as well as oral and poster presentations.

Detaily programu

Jazyk výuky anglický
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka
Místo studia Praha
Kapacita 25 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0531D130028
VŠCHT kód AD403
Počet vypsaných témat 6

Vypsané disertační práce pro rok 2023/24

Ab initio modelování přenosu nosičů náboje v systémech organických polovodičů

Garantující pracoviště: Ústav fyzikální chemie
Školitel: Ing. Ctirad Červinka, Ph.D.

Anotace


kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav fyzikální chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Neutronové zobrazování - vhled do kapalin vystavených stlačenému methanu, ethanu a vodíku

Garantující pracoviště: Děkanát FCHI
Školitel: doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D.

Anotace


Předmětem doktorské práce je experimentální studium jevů nastávajících v kapalinách po jejich vystavení stlačeným plynům, zejména změny hustoty, neustálená difuze, změny mezifázové energie. Součástí práce je vývoj a optimalizace měřicích metod, návrh experimentů a jejich provedení, programování metod pro zpracování neutronových radiografií (např. program Maple), interpretace výsledků pomocí makroskopických modelů a modelů na molekulární úrovni popisu. Práce bude řešena na ÚFCH VŠCHT (ufch.vscht.cz) a na Institutu Paula Scherrera (viz www.psi.ch, www.psi.ch/en/lns), a je součástí mezinárodního projektu GA-ČR 23-04741K.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Děkanát FCHI, FCHI, VŠCHT Praha

Počítačové modelování prvních okamžiků života proteinu

Garantující pracoviště: Ústav fyzikální chemie
Školitel: doc. RNDr. Michal Kolář, Ph.D.

Anotace


Proteiny jsou nevětvené biopolymery, jež v živých organizmech hrají klíčovou roli téměř ve všech procesech. Syntéza proteinů je překvapivě dobře konzervována napříč třemi doménami života. Přesto existují jisté odlišnosti např. mezi syntézou proteinů v bakteriích a vyšších organizmů. Předkládaný doktorský projekt si klade za cíl na molekulární úrovni popsat, co se děje s proteiny během prvních okamžiků jejich života, tedy ještě předtím, než opustí vnitřek syntetizujícího ribozomu. Pomocí atomistických počítačových simulací, molekulového modelování a pokročilých metod statistického vyhodnocení dat projekt přispěje k pochopení chování proteinů v omezeném prostoru ribozomálního tunelu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav fyzikální chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Přesné modelování nekovalentních interakcí objemných konjugovaných molekul pomocí rychlých ab initio výpočtů

Garantující pracoviště: Ústav fyzikální chemie
Školitel: Ing. Ctirad Červinka, Ph.D.

Anotace


kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav fyzikální chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Srovnání ab initio metod pro posuzování stability polymorfů molekulárních krystalů organických polovodičů

Garantující pracoviště: Ústav fyzikální chemie
Školitel: Ing. Ctirad Červinka, Ph.D.

Anotace


kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav fyzikální chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Studium interakcí bílkovin s RNA metodami výpočetní biochemie a strojového učení

Garantující pracoviště: Ústav fyzikální chemie
Školitel: doc. RNDr. Michal Kolář, Ph.D.

Anotace


Centrální dogma molekulární biologie formuluje posloupnost DNA-RNA-protein jako základ pochodů v živých organizmech. Je zřejmé, že v buňkách dochází k častému kontaktu různých biomolekul, přičemž kontakty nejsou zcela náhodné, ale vytváří různé metabolické pochody, funkční dráhy a reakční centra. Příkladem dějů, při kterých je interakce RNA s bílkovinou stěžejní, je např. kompletace ribozomu nebo sestřih DNA pomocí CRISPR/Cas systému. Počítačové simulace představují vhodný nástroj ke studiu takových dějů s atomovým rozlišením na časových škálách od pikosekund po milisekundy. V poslední dekádě jsou simulace a jejich analýzy zároveň mocně podporovány strojovým učením. Tato práce se zaměřuje na aplikaci těchto metod na interakci proteinů s RNA.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav fyzikální chemie, FCHI, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 25.8.2022 15:42, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi