Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT  → Doktorské studium na VŠCHT Praha → Současní doktorandi → Doktorské studium → E-doktorand & výroční hodnocení
iduzel: 40773
idvazba: 43744
šablona: stranka_submenu
čas: 6.6.2023 06:03:23
verze: 5316
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 40773
idvazba: 43744
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/doktorske-studium/e-doktorand'
iduzel: 40773
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/40769/40773
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

E-doktorand & výroční hodnocení

Nový systém místo E-Doktoranda

Nový systém pro správu doktorského studia, který nahradí systém e-doktorand, vyvíjí firma ERUDIO. Bude se jednat o modul v rámci systému SIS. Zpřístupnění pro studenty se očekává v červnu.

Veškerá data se do tohoto modulu budou importovat z ostatních systémů, konkrétně:

   - vědecké výstupy z OBD (případně ze starého systému e-doktorand pro vyšší ročníky) - nyní probíhá zadávání vědeckých výstupů některými doktorandy, aby bylo možné vypracovat detailní návody. Plošné zadávání bude spuštěno začátkem června - budete informováni.

   - pedagogická činnost (vedení a konzultanství závěrečných prací a složené zkoušky) ze SIS

   - zahraniční pobyty z nového modulu v SIS - Evidence stáží. Zadávání bude spuštěno začátkem června.

Do modulu v SIS budete zadávat/nahrávat jen Výroční zprávu. V souvislosti s novým systémem se změní i bodování jednotlivých aktivit – všichni budou včas informováni.

 

V současnosti zde uvedené informace se můžou ještě vztahovat ke strarému systému edoktorand.vscht.cz.

 

Na konci každého ročníku studia je student DSP ve stanoveném termínu povinen předložit školiteli prostřednictvím informačního systému výroční zprávu, tzn. v předepsané formě předložit údaje o složených zkouškách, publikačních a dalších výstupech výzkumné práce a případných pedagogických aktivitách pro hodnocení za aktuální ročník studia. Předložené podklady slouží k hodnocení studenta školitelem a pro jeho doporučení nebo nedoporučení k zápisu do dalšího ročníku studia. 

Studenti všech ročníků, včetně nastupujících do 1. ročníku studia, tak učiní způsobem a v termínu stanoveném platným harmonogramem vydaným prorektorem pro vědu a výzkum (viz výnos v dokumentech dole na stránce). 

Harmonogram:

i) Konec vyplňování a odevzdání – nastupující doktorandi

do 30 dnů od zápisu do studia

ii) Konec vyplňování a odevzdání – ostatní doktorandi

nejpozději 30 dnů před koncem aktuálního ročníku studia

iii) Konec vyplňování a odevzdání - školitelé nastupujících doktorandů

do 30 dnů od zápisu doktoranda do studia

 

iv) Konec vyplňování a odevzdání – školitelé ostatních doktorandů

nejpozději 15 dnů před koncem aktuálního ročníku studia doktoranda

 

Pro studenty prvního ročníku
 
Vyplňování Studijního plánu se realizuje obdobně jako výroční hodnocení v informačním systému. Formulář výročního hodnocení studentů a Studijní plán budete mít k dispozici následující týden po zápisu. Přijde vám informační e-mail s odkazem.

Informace o hodnocení

Systém hodnocení


Seznam bodového hodnocení článků v časopisech

Bodové hodnocení článků v impaktovaných časopisech probíhá automaticky ve formuláři informačního systému.

 

Dokumenty

Aktualizováno: 18.5.2023 13:38, Autor: Jakub Staś

ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
A/V/961/10/2019Způsob a termíny pro odevzdání podkladů pro výroční hodnocení a zprávy o výsledcích odborné činnosti studenta DSP13.03.2019

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi