Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT  → Zájemci o doktorské studium → Doktorské studijní programy a vypsaná témata prací
iduzel: 667
idvazba: 66193
šablona: stranka
čas: 30.11.2022 19:57:00
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/programy/druh/D/prace/sloupce/prace/jazyk/cs?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 667
idvazba: 66193
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy'
iduzel: 667
path: 1/50375/50376/51163/51210/667
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studijní programy a vypsaná témata prací

Prostý seznam doktorských studijních programů (PDF) pro přijímací řízení do studia od akademického roku 2023/2024.

Deadline pro přihlášky je 15. 4. 2023

Níže na stránce naleznete charakteristiku doktorských studijních programů.

 

Forma doktorského studia

Doktorské studijní programy (dále jen „DSP“) jsou zaměřeny na vědeckou a samostatnou tvůrčí činnost studentů v oblasti výzkumu a vývoje.

VŠCHT Praha nabízí studium v akreditovaných doktorských studijních programech:

 1. uskutečňovaných (pouze) VŠCHT Praha,
 2. typu double degree (zkratka DD, také "dvojí diplom") uskutečňovaných VŠCHT Praha ve spolupráci s akreditovanými partnerskými zahraničními univerzitami – více informací o DD programech

Všechny doktorské studijní programy typu double degree (DD) jsou uskutečňovány pouze prezenční formou studia. Ostatní DSP jsou uskutečňovány prezenční formou nebo kombinací prezenční a distanční formy (tkz. "kombinovanou formou").

Prezenční studium

Standardní doba studia v DSP v prezenční formě je čtyři roky. Během prezenčního studia se předpokládá každodenní přítomnost ve škole a účast studenta na výzkumné a vývojové práce na školicím pracovišti. Přesné povinnosti studenta vždy vychází z domluvy se školitelem (více informací o náplni studia). Studenti DSP v českém jazyce ve standardní době studia mají nárok na základní doktorské stipendium a mohou získat i další stipendia různého typu a z různých zdrojů (více informací o stipendiích).

Kombinované studium

Při kombinované formě studia se student DSP věnuje výzkumu a vývoji na školicím pracovišti nebo v jiných prostorách dle rozvrhu domluveného se školitelem. Studijní povinnosti (absolvování předmětů, zkoušek, konferencí atd.) jsou stejné jako v prezenčním studiu. Povinnosti, pokud to jejich povaha umožňuje, lze plnit i bez pravidelné osobní přítomnosti na výuce. Časová organizace plnění studijních povinností je flexibilnější. Studenti DSP v kombinované formě nemají nárok na základní doktorské stipendium. Mohou však získat některé jiné typy stipendií (více informací o stipendiích).

 

Přijímací řízení

Harmonogram

Přijímací řízení do akademického roku 2023/2024 bude otevřeno:

 • pro standardní doktorské programy od 15. 2. do 15. 4. 2023
 • pro double degree programy ve dvou termínových kolech
  • první kolo od 6. 1. do  28. 2. 2023
  • druhé kolo od 15. 2. do 15. 4. 2023

Veškerá dílčí data naleznete v podrobném harmonogramu přijímacího řízení.

Podání přihlášky

Přihlášku je nutno podat pomocí elektronického systému.

Před podáním přihlášky kontaktujte školitele uvedeného u vybraného tématu dizertační práce. Podávaná přihláška musí být školitelem podepsána. K přihlášce je nutné doložit i další dokumenty.

 

Studijní programy

Doktorské studijních programy uskutečňované na základě akreditací udělených fakultám VŠCHT Praha. Zde se zobrazují programy akreditované v českém jazyce. Takové programy jsou pro studenty zdarma, studenti v ve standardní době prezenční formy studia obdrží každý měsíc základní doktorské stipendium.

Jazykem disertační práce může být čeština nebo angličtina (záleží na volbě vedoucího práce).

VŠCHT Praha nabízí také doktorské studium v anglickém jazyce (v anglicky akreditovaných studijních programech). Studenti v  anglických studijních programech nemají nárok na základní stipendium. 

Aktualizováno: 17.10.2022 13:53, Autor: Veronika Popová

Přihláška

 

Podat přihlášku

 

Elektronický přihlašovací systém je otevřen v období mezi zveřejněním témat dizertačních prací a termínem pro odevzdání přihlášek.

Nejpozději do termínu pro podání přihlášky daného harmonogramem vyplňte do elektronického informačního systému přihlášku, vložte povinné přílohy a na děkanát fakulty přineste :

 • Formulář přihlášky vytisknutý z elektronického přihlašovacího systému a opatřený podpisem školitele, který téma dizertační práce vypsal,
 • posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu (formulář ke stažení je v elektronickém systému),
 • životopis,
 • doklady o dosaženém vzdělání a o dosavadní praxi (v případě opožděného doložení se informujte na děkanátu příslušné fakulty),
 • soupis publikovaných prací,
 • ostatní výsledky odborné činnosti,
 • doklad o úrovni angličtiny min. B2 (v případě přihlášky do DSP typu double degree),
 • motivační dopis v AJ (v případě přihlášky do DSP typu double degree).

V případě nejasností kontaktujte přímo děkanát příslušné fakulty dle nabídky tématu dizertační práce.

Podrobné informace →

×

V rámci OP VVV došlo k akreditaci níže uvedených doktorských studijních programů u projektu MEDOK VŠCHT Praha  č. reg.:  CZ.02.2.69/0.0/0.0/ 16_018/0002730 a  MOST DSP č. reg.:  CZ.02.2.69/0.0/0.0/ 16_018/0002732:

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi