Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se:  → Zájemci o doktorské studium → Doktorské studium
iduzel: 667
idvazba: 66193
šablona: stranka
čas: 16.10.2021 06:45:41
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/seznam-dle-fakult/?jazyk_programu=cs
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studium

PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ PRODLOUŽENO DO 14. KVĚTNA !

DOSAŽENÉ MAGISTERSKÉ VZDĚLÁNÍ JE MOŽNÉ DOLOŽIT POZDĚJI - DO POLOVINY ŘÍJNA

Seznam doktorských studijních programů otevřených pro přijímací řízení do doktorského studia od akademického roku 2021/2022 (zjednodušený). Charakteristiky jednotlivých doktorských studijních programů naleznete dole na stránce.

Nabídka témat dizertačních prací pro přijímací řízení do DSP od 2021/2022 bude zveřejněna podle  harmonogramu. 

Přijímací řízení do akademického roku 2021/2022 bude otevřeno podle harmonogramů přijímacích řízení.

Přihlášku je nutno podat pomocí elektronického systému .

Před podáním přihlášky kontaktujte školitele uvedeného u vybraného tématu dizertační práce. Podávaná přihláška musí být školitelem podepsána.

VŠCHT Praha nabízí studium v akreditovaných doktorských studijních programech (DSP):

  1. uskutečňovaných VŠCHT Praha ,
  2. typu double degree, nebo-li "dvojí diplom" (zkr. DD pro program v ČJ na VŠCHT a v AJ na partnerské univerzitě;  zkr. ADD pro program výhradně v AJ hrazený uchazečem) uskutečňované ve spolupráci VŠCHT Praha s akreditovanými partnerskými zahraničními univerzitami - více informací o double degree programech

Všechny doktorské studijní programy typu double degree (DD) jsou uskutečňovány prezenční formou studia. Ostatní DSP jsou uskutečňovány prezenční formou nebo kombinací prezenční a distanční formy. Standardní doba studia v DSP v prezenční formě je čtyři roky. Student v českém studijním programu může studovat s podporou stipendia po celou standardní dobu studia.

Harmonogram přijímacího řízení

Pokud by v souvislosti s pandemií COVID19 a vyhlášením nouzového stavu bylo rozhodnuto o posunutí lhůt v přijímacím řízení, sledujte informace na stránce Nouzový stav a podání přihlášky.

Double degree programy

1. kolo do DD DSP: - NEBYLO OTEVŘENO

 

2. kolo do DD DSP: - PRODLOUŽENO

 

Veřejné vyhlášení a zveřejnění rámcových témat dizertačních prací

do  15. 2. 2021

Odevzdání přihlášek 2. kolo

prodlouženo do  14. 5. 2021

Sdělení data pohovoru uchazečům

do  4. 6. 2021

Přijímací pohovory

červen/červenec 2021

Oznámení výsledku uchazečům

podle sdělení děkanátu*

 

 

Zápis do studia

září 2021 - nastavení termínů v kompetenci děkanátů fakult

*Oznámení výsledku přijímacího řízení může být ovlivněno harmonogramem přijímacího řízení a správními lhůtami podle právních předpisů partnerské zahraniční univerzity. V takovém případě bude v tomto termínu dotčeným uchazečům tato skutečnost oznámena.  

Doktorské programy uskutečňované plně na VŠCHT Praha: 

Veřejné vyhlášení a zveřejnění rámcových témat dizertačních prací

do  15. 2. 2021

Odevzdání přihlášek

prodlouženo do  14. 5. 2021

Sdělení data pohovoru uchazečům

do  4. 6. 2021

Přijímací pohovory

červen / červenec 2021

Oznámení výsledku uchazečům

podle sdělení děkanátu

 

 

Zápis do studia

září 2021 - nastavení termínů v kompetenci děkanátů fakult

 

Studijní programy

Doktorské studijních programy uskutečňované na základě akreditací udělených fakultám VŠCHT Praha. Zde se zobrazují programy akreditované v českém jazyce. Takové programy jsou pro studenty zdarma, studenti v ve standardní době prezenční formy studia obdrží každý měsíc doktorské stipendium.

Jazykem práce může být čeština nebo angličtina (záleží na volbě vedoucího práce).

VŠCHT Praha nabízí také doktorské studium v anglickém jazyce (v anglicky akreditovaných studijních programech). Za studium v takových programech se platí poplatek. 

V současnosti probíhá proces akreditace doktorského studijního programu Management udržitelného rozvoje / Sustainability Management, na kterém se bude podílet Ústav ekonomiky a managementu spolu s Fakultou technologie ochrany ovzduší.

Fakulta chemické technologie

Studijní program Místo studia Počet vypsaných témat
Bioinformatika Praha 12
Chemie Praha 58
Chemie (double degree) Praha + partnerská univerzita 5
Chemie a chemické technologie Praha 29
Chemie a chemické technologie (double degree) Praha + partnerská univerzita 3
Chemie a technologie materiálů Praha 55
Chemie a technologie materiálů (double degree) Praha + partnerská univerzita 7
Léčiva a biomateriály Praha 23

Fakulta technologie ochrany prostředí

Studijní program Místo studia Počet vypsaných témat
Chemie a technologie ochrany životního prostředí Praha 20
Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree) Praha + partnerská univerzita 1
Energie a paliva Praha 20

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Studijní program Místo studia Počet vypsaných témat
Biochemie a bioorganická chemie Praha 42
Biochemie a bioorganická chemie (double degree) Praha + partnerská univerzita 1
Biotechnologie Praha 14
Biotechnologie (double degree) Praha + partnerská univerzita 1
Chemie a technologie potravin Praha 28
Mikrobiologie Praha 17
Potraviny a přírodní produkty Praha 15

Fakulta chemicko-inženýrská

Studijní program Místo studia Počet vypsaných témat
Chemické a procesní inženýrství Praha 58
Chemické a procesní inženýrství (double degree) Praha + partnerská univerzita 5
Chemie Praha 41
Chemie (double degree) Praha + partnerská univerzita 3
Léčiva a biomateriály Praha 14
Molekulární chemická fyzika a senzorika Praha 31
Měření a zpracování signálů v chemii Praha 18
Aktualizováno: 20.4.2021 13:35, Autor: Veronika Popová

Přihláška

Elektronický přihlašovací systém je otevřen v období mezi zveřejněním témat dizertačních prací a termínem pro odevzdání přihlášek.

Nejpozději do termínu pro podání přihlášky daného harmonogramem vyplňte do elektronického informačního systému přihlášku, vložte povinné přílohy a na děkanát fakulty přineste :

  • Formulář přihlášky vytisknutý z elektronického přihlašovacího systému a opatřený podpisem školitele, který téma dizertační práce vypsal,
  • posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu (formulář ke stažení je v elektronickém systému),
  • životopis,
  • doklady o dosaženém vzdělání a o dosavadní praxi (v případě opožděného doložení se informujte na děkanátu příslušné fakulty),
  • soupis publikovaných prací,
  • ostatní výsledky odborné činnosti,
  • doklad o úrovni angličtiny min. B2 (v případě přihlášky do DSP typu double degree),
  • motivační dopis v AJ (v případě přihlášky do DSP typu double degree).

V případě nejasností kontaktujte přímo děkanát příslušné fakulty dle nabídky tématu dizertační práce.

Podrobné informace →

×

V rámci OP VVV došlo k akreditaci níže uvedených doktorských studijních programů u projektu MEDOK VŠCHT Praha  č. reg.:  CZ.02.2.69/0.0/0.0/ 16_018/0002730 a  MOST DSP č. reg.:  CZ.02.2.69/0.0/0.0/ 16_018/0002732:

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi